آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[آهنگ علی عبدالمالکی آه من]

 
     


وبلاگ مرتضی حمیدی
اه من

هر جا که دیدی دلت شکست اهه منه

دیدی عشقت با یکی دیگست اهه منه

اگه زندگیت خراب شد اهه منه

خوشیات همه عذاب شد اهه منه

اگه میگه ازت خستست اهه منه

همه درها بروت بستست اهه منه

اگه میگه ازت سیره اهه منه

اگه میخنده و میره اهه منه
اهه منه که داری بد میاری

اهه منه مثله ابر بهاری

اهه منه هیچ کسیرو نداری

اهه منه رفتو اشکاتو ندید

اهه منه یه دفعه ازت برید

اهه منه کارت به اینجا کشید


اگه از زندگی سیری اهه منه

اگه از دست داری میری اهه منه

اگه تو جوونی پیری اهه منه

اگه عهدشو ش****ده اه منه

میبینی دستتو خونده اهه منه

تو رو به اینجا رسونده اهه منهاهه منه که داری بد میاری

اهه منه مثله ابر بهاری

اهه منه هیچ کسیرو نداری

اهه منه رفتو اشکاتو ندید

اهه منه یه دفعه ازت برید

اهه منه کارت به اینجا کشید


http://s2.picofile.com/file/7176634080/Ali_Abdolmaleki_Tracks1.mp3.html
علی عبدالمالکی آه منه شعرعلی عبدالمالکی اه مناهنگ اه منه از علی عبدلمالکیعلی عبدالمالکی أه منآه من علی عبدالمالکیاهنگ اهه من از علی عبدالماکیعلی مالکی آه مناه من عبدلمالکیاهنک اه من عبدالمالکیآه من عبدالمالکیاهنگ اه من عبدالمالکیآهه منهاز عبداالمالکیشاعر ترانه آه منه مالکیاهنگ اه منه از علی عبدالمالکیآهه منه عبدالمالکی هنگ علی عبدالماکی اه منعلی عبدالمالکی آهترانه های علی عبدالمالکی اه منهعبدالمالکی؛آه مناه من عبدالمالکیآه من عبدلمالكيعلی عبدالمالکی آه منآهنك آه من عبدلمالكياهنگ اه من علی عبدالمالکیاه من علی عبدالمالکیاهنگ عبدالما لکی اه منه اهنگ اهه منه علی عبدالمالکی عبدالمالکی آه مناهنگ اه من از علی عبدالمالکیترانه علی عبدالمالکی آه مناهنگ اهه منهعبدلمالکی اهعلي عبدلمالكي آه مناهنگ اهه من علی عبدالمالکیآهه من از عبد المالکیعلي عبدالمالكي آه مناهنگ علی عبدوالمالکین اه مناهنگ عبدالمالكي اه من اهنگ عبدالمالكياه مناهنک های علی عبدالمالکی"علی عبدالمالکی آهه من"اهنگ جدید علی عبدالمالکی هر جا دیدیعبدل مالکی اهنگ اه منعلی عبدالمالکی شعر اهه منشعرعلی عبدل مالکیآه من از علی عبدالمالکیعبدالمالکی اه من علی عبدالمالکی آه من آهه منه علی عبد المالکیاه من از عبدالمالکیعلی عبد المالکی آه مناهنگ علی عبدالمالکی اه منهشعرعلي عبدلمالكيعلی عبدالمالکی اهه مناهنگ اه من از علي عبدالمالكياهه منهاهنگ اه من علی عبدلمالکیاغنية علي عبد المالكي آه مناهنگ اه منهاهنگ علی عبدالمالکی اه مناهنگ اه من از عبدالمالکیعلی عبدالما لکیاهنگ آه من ازعلی عبدلمالکیعلي عبدالمالكي آه دلم مناهنگ علی المالک اه منهعلی عبدالمالکی اگه که دیدیاهنگ اهه من عبدالمالکیاز آه منه عبدالمالکیاهه منه علیآه من عبدالمالكيشعرعلی مالکی0Lاهنگ اهه منه از علي عبدالمالكيآهنك آه منه از علي عبدالمالكياهنگ اه من مالکیاهنگ اه من از عبدلمالکیعلی عبدلملکی اهنگ اه مناهنگ اهه مناه من عبد المالکیاهنگ اهه من ازعلی عبدوالمالکیعلی عبدالمالکی "آه من"علي عبدالمالکي اه منه Mp3اهنگ آه من عبدالمالکیعلی عبدالمالکیmp3على عبدالمالكىآه منه علي عبد المالكياه من عبدولمالکیاهنگ اه من عبدالملکیاهنگ عبدالمالکی اه من اه من علی عبدلملکیعلی مالکیعلی عبدالمالکی آههاهه من از علی عبدالمالکیاه من مالکیاهنگ اهه من از عبدالمالکیآه من علی عبدلمالکیاه من علی عبدلمالکیعلی عبدالمالکی اهعبدلمالکی اهنگ اهاهه من عبدالمالکیآه منه عبدالمالکی و مرتضیآه من علی عبد المالکیاهنگ علی عبد مالکیاهنك اه من از عبدالمالكياه من علي ابدل مالكياهنگ آه من از عبدالمالکیاهنگ عبدلمالکی اه مناهنك اه من از عبدالمالليشعر اهه منهاهنگ اه من-عبدالمالکیاهنگ اه منه علی عبدالمالکاه منه علی عبدولعلی عبدالمالکی آه منآهنك آه من عبدالمالكياهنگ اه من عبد المالكيشعرعلی عبدالمالکیاهنگ عبدل مالکی اه منآه من-عبدالمالکی-تصویریعبدالمالکی آه دل مناهنگ اه منه علی عبدالمالکی و مرتضیادام های عبدل مالکاهنگهای عبدل مالکآه من علي عبدل مالكي علی عبدالمالکی.اه مناه علی عبدالمالکیاگه میخند اهنگ عبداالمالکیش عبدلمالکیعلي عبدالمالكي اه منعبدالمالكي اهنك اه مناهنگ اه من عبدالمالكياهنگ اه من علی عبدالماکیآه منعلی عبدول مالکعبدالمالکی-اه من جدید اهنگ علی عبد المالکآه من از عبدالمالکی على عبدل مالكى اهنك نفساه من عبد المالكياهنگ عبدالمالکی حیف من کهاهنگ عبدل ما لکیاهنگهای عبد المالکآه من از مالکیعلی عبدول ما لکیاهنگ اه منه عبدالمالکی علی عبدالمالکیآ]ه منشعرعلی عبدلمالکیاهنگ های علی عبدالما لکیآه منه عبدلمالكيعلي عبدلمالكي آه منهآه منه عبدلمالکیاهنگ علی عبدالما لکیعلی عبدل مالکدانلواهنگ جدید از علی عبدالما لکی اه منه عبدلمالکیعلی عبدل مالیکاهنگ علی تکتا و علی عبدول مالکاهنگ علی ابدل مالکی به نام یه روز نمیبینمتترانه عبدالما لکی http://www.ashpazonline.com/weblog/vista/195537 علی عبدالمالکی- آهه منهأغاني علي عبدل مالكي ٢٠١٣ اغانی عبدالمالکیاهنك علي مالكياغانی علی عبدالمالکیعلی عبدالمالکی غصهنخو دل منعلي ابدل مالكيدات كام اهنگ اه منه علي عبدالمالكيMP3علي عبدالمالكيدان لود اهنک علی عبدل مالیکترانه های علی عبدالما لکیعلي ابدل مالكي اهه منهاهنگ علی ابدل مالکی اغانی علی عبدالمالکیاهنگ های علی عبدل مالکعبدول.مالکشعر علي عبدل مالكياهنگ علی عبدالله ما لکیاهنك از علي عبدل مالكيعلی عبدل مالیکیاهنگ علی عبداله مالکیاﻫﻨﻚ ﺩاﻍ ﺩﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻟﻠﻲسایت علی ابدل مالکیعلي عبد ما لکیاهنگ های علی عبدل ما لکیعلی ابدل مالکترانه های علی عبدل مالکاغ دلم عبدالمالکیعبدالماترانه ی علی عبدل مالکاهه منه عبدالمالکیعلی عبدلمالکی اه مناهنگ آه منه ازعلی عبدلمالکیاهنگ اه من ازعلی عبدولمالکیکدوب اه منه عبدالمالکیاهنگ علی عبدالمالکی هرجادیدی دلت اه منهاغاني علي عبدل مالكيعبدل.مالیکیاهنگ اه منه علی عبدل مالکیاهنگ علی عبدول مالیکیعشق منی آه آه علی عبدل مالکی متولد چه ماهیستعلی عبد مالیکیاهنگ علي ابدل مالكي
مرتضی حمیدی ؛ پنجشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۰ - 09:53:54 - [ 9 نظر و 8 تشکر]، خوانده شده 2581 بار

تشکر شده توسط: [♥㋡♥ سمباد ♥㋡♥ ] [مـریـم تـراولـتـا] [•*✿*•.ღ آرمناک . آرشا •*✿*•.ღ ] [ҳ̸Ҳ̸×ܓ_ܓܨAm!R HoSe!N ܓ_ܓܨ×ҳ̸Ҳ̸] [علي حقيقي] [شادی جهانی] [ایزل ezel] [ghasedak s]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر مرتضی

 
مرتضی حمیدی مرتضی حمیدی


آفلاین

متولد: 30 / 8 / 1366
مجرد
شیراز metallica

 
دوستان

هما ** آسمونی **

راحله خانومی

ویانا شریعتی

ღفرزانه خانومღ !

يگانه ا

‏*‏***عشق صورتي****
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.040050029754639 seconds