آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ كوروش بزرگ

در این خاک زرخیز ایران زمین
نبودند جز مردمی پاک دین
همه دینشان مردی و داد بود
وز آن کشور آزاد و آباد بود
چو مهر و وفا بود خود کیششان
گنه بود آزار کس پیششان
همه بنده ناب یزدان پاک
همه دل پر از مهر این آب و خاک
پدر در پدر آریایی نژاد
ز پشت فریدون نیکو نهاد
بزرگی به مردی و فرهنگ بود
گدایی در این بوم و بر ننگ بود
کجا رفت آن دانش و هوش ما
که شد مهر میهن فراموش ما
که انداخت آتش در این بوستان
کز آن سوخت جان و دل دوستان
چه کردیم کین گونه گشتیم خار؟
خرد را فکندیم این سان زکار
نبود این چنین کشور و دین ما
کجا رفت آیین دیرین ما؟
به یزدان که این کشور آباد بود
همه جای مردان آزاد بود
در این کشور آزادگی ارز داشت
کشاورز خود خانه و مرز داشت
گرانمایه بود آنکه بودی دبیر
گرامی بد آنکس که بودی دلیر
نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت
نه بیگانه جایی در این خانه داشت
از آنروز دشمن بما چیره گشت
که ما را روان و خرد تیره گشت
از آنروز این خانه ویرانه شد
که نان آورش مرد بیگانه شد
چو ناکس به ده کدخدایی کند
کشاورز باید گدایی کند
به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سر انجام بد داشتیم
بسوزد در آتش گرت جان و تن
به از زندگی کردن و زیستن
اگر مایه زندگی بندگی است
دو صد بار مردن به از زندگی است
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم
برون سر از این بار ننگ آوریم

فردوسی
شعرهاي زيبا در متن كورش بزرگشعر زیبافردوسی کوروششعر زیبا برای کوروششعرزیبااشعار زیبا از فردوسیشعر زیبا فردوسییک شعر زیبا از کورش کبیرفردوسی و کورششعري زيبا از فردوسيشعر الهی ازفردوسیاشعار زیبا از کوروش کبیرشعر زيباشعر الهی از فردوسییک مطلع زیبا از فردوسیاشعار طلایی فردوسیاشعار زیبا فردوسیشعر زیبا برای کورش کبیرفردوسیشعری زیبا از کوروش کبیرشعرهای زیبا برای کوروشیک شعر بزرگ فردوسیکوروش بزرگ اشعار فردوسیشعر فردوسی کوروش کبیرشعر کوروش کبیرفردوسیشعر ادبی زیبا از کورش کبیرشعر زیبا برای کورش بزرگکوروش فردوسیشعر های زیبای فردوسیشعر های زیبا از فردوسیشعرهای زیبا از فردوسیشعر زیبا از فردوسیابیاتی زیبا از اشعار فردوسیاشعاری زیبا از فردوسیشعری زیبا از فردوسیشعر های فردوسی خیلی زیباشعر هاي زيباي فردوسينمونه ای زیبا از اشعار فردوسیاشعار زیبا درباره کورش کبیر کوروش در اشعار فردوسیابیات زیبای فردوسیشعرهای زیبای فردوسیاشعار زیبای فردوسیشعری از فردوسی برای کورشاشعار برتر فردوسیشعری زیبا برای کوروش کبیردو عدد شعر زيبا ازفردوسيیک شعر زیبا از فردوسیشعر زیبایی ازفردوسیفردوسینمونه شعر فردوسی زیباترین شعربرای کورش کبیرشعر بسيار زيباي فردوسي در مورد كوروششعر زیبای فردوسیتصویر زیبای فردوسیشعرزيباى فردوسىسخن زیبا از فردوسیشعر زیبایی از فردوسیشعر زیبا از نجمه خاتوناشعارکودکانه ازفردوسیشعر فردوسی درباره کوروششعرهایی زیبا از فردوسینمونه سوال امتحانی ادبیات انسانی3سخنان زيبا فردوسىشعرزيبا از فردوسيشعر فردوسیيك شعر زيبا از فردوسياشعاری زیبا از کوروش کبیرشعر زیبا کوروشابیات زیبا از فردوسیشعر زیبا درباره کوروشاشعار فردوسی کبیرشعر زیبا از فردوسیشعر هاي زيباي فردوسي با تصويراشعار زيباى فردوسىشعر و تصاویر زیبا از فردوسیشعر زيبا از فردوسي فردوسی یک شعر خوبیک شعر از فردوسییک شعر خوب از فردوسیشعر زیبای فردوسی فردوسیاشعار زیبا ازفردوسیکوروش واشعارفردوسی زیبا ترین ابیات فردوسیشعرهاي زيباي فردوسیشعر زیبای از فرذوسیشعر خوب از فردوسی در موردشعر فردوسی در مورد پدرشعر فردوسی در مورد کوروشاشعار زیبا در مورد کوروش بزرگشعری زیبا از کوروششعرهاي زیبا ازکورشزیبا ترین شعر فردوسیاشعار فردوسی در مورد کوروششعر فردوسی زیباشعری زیبا ازفردوسی درباره ایراناشعاری زیبا درباره ایران ازفردوسیکوروش در شعر فردوسیشعرادبی احترام بزرگتراشعار در مورد کوروش کبیرشعری زیبا از فردوسی درموردجنگابیات زیبا از کوروش کبیرشعر فردوسي در مورد كوروشابیات زیبا فردوسیشعری زیبا فردوسیشعر زيباي فردوسيشعری ازفردوسی درباره ایرانابیات زیبا از فردوسیفردوسي شعر زيباشعر زيبايي از فردوسيشعری زیبا درباره فردوسییک شعر بسیار زیبا از فردوسیشعر خوب از فعردوسیشعر از فردوسیيك شعر درمرد فردوسيفردوسی اشعار زیبااشعار زيباي فردوسيشعرالهی بسوزد زیباترین شعرهای کوروش کبیرشعر فردوسی در مورد کوروش کبیر)کوروش در اشعرسخن فردوسی درباره کوروشزیبا ترین شعر در مورد کورششعرهای زیبا از کورش کبیرزیباترین شعر درباره کوروشاشعار زیبا فردوسياشعار فردوسی درباره کوروش اشعار فردوسی در وصف کوروشزیبا ترین شعر در مورد کورش کبیرزیباترین شعر در مورد کوروش کبیرشعر فردوسی در وصف کوروش کبیراشعار زیبا در مورد کورش بزرگشعرهای زیبا درباره کورش بزرگکوروش کبیر در شعر فردوسیفردوسی و کوروششعرهای زیبا در مورد کوروش کبیرشعری بسیار زیبا از فردوسیپستهای زیبا درمورد کوروش بزرگاشعار‎ ‎خوب فردوسیشعر های فردوسی در مورد کوروشیک شعر خیلی زیبا از فردوسیاشعار زيبا در وصف كوروش بزركشعر زیبا در مورد تشکرشعر زیبا از فردوسیشعر الهي ازفردوسي شعر الهی فردوسیشعری در وصف فردوسیاشعاری ازفردوسی شعر در مورد کورششعری زیبا درمورد فردوسیقصیده‏ ‏هاای‏ازفردوسیشعری زیبا ازفردوسی شعرهایی ازفردوسی شعرهایی ازفردوسی شعری زیبا از فردوسی درباره ایران اشعار زیبا در وصف کوروش بزرگ؟شعر فردوسی راجع کوروش کبیرشعر هایی در باره کوروشیک شعر زیبا ازفردوسی یک شعر زیبا در مورد کورش بزرگاشعار زیبا در وصف کوروششعر زيبادر وصف کوروش کبيرشعر زیبای کوروش بزرگاشعار فردوسی راجع به کوروششعرهایی ازفردوسی بزرگزیبا ترین اشعار فردوسیاشعار فردوسی در مورد نیوشاشعر ساده برای کودکان از فردوسیقصیده های فردوسیشعری زیبا از فردوسی برای پدرشعر مرد بزرگ ازفردوسیشعر در وصف کوروشاشعاری در وصف کوروشاشعار زيبا فردوسيشعرحماسی ازفردوسیشعر کوروش کبیر در مورد پدرششعرزیبا تشکرشعرهای زیبای فردوسی از رفیق زیباترین اشعار فردوسی بزرگشعر های زیبای فردوسیپشعرزیبا ازفردوسیشعرهای خوب فردوسیشعرزیبا از فردوسیشعر عاشقانه ازفردوسیشعر بسیار زیبا از فردوسیاشعاری در وصف کوروش کبیرزيبا ترين شعر فردوسىنظر فردوسی در مورد کوروش کبیرزیبا ترین پست ها در مورد کوروش بزرگشعر ازفردوسی اشعار بسیار زیبا در وصف کورششعر در وصف فردوسیزیباترین اشعار فردوسیپست های زیبا در مورد کوروش بزرگشعر فردوسی در مورد کوروش کبیراشعار فردوسيشعر درباره ایران از فردوسیشعر زیبا در مورد فردوسیاشعاری در وصف کوروش بزرگشعری از فردوسی در وصف پدرشعر فردوسی در موردکورشاشعارکودکانه فردوسیغزال در اشعار فردوسیاشعار زیبا در مورد ایران از فردوسیشعر زیبای فردوسیشعرهاي ازفردوسيشعری ازفردوسیشعر هایی درباره ایران از فردوسیدرموردفردوسی وشعری ازاوگلنوش شعر زیباشعر فردوسی در مورد بهارزیباترین شعر فردوسی شعر ایران ازفردوسیشعری از کوروش از فردوسی اشعار فردوسیشعر های فردوسی" شعرحماسی"شعر های زیبایی ازفردوسیشعری عاشقانه از فردوسیشعر کورش بزرگشعرهای زیبای فردوسی درباره ایرانيك شعر ازفردوسيشعرهایی خیلی زیبا در وصف کوروش کبیرتصاویر و اشعار فردوسی متن های زیبا از شاعران کشورhttp://www.ashpazonline.com/weblog/pasargad12/369079شعرهای زیبا فردوسییک شعرزیباازفردوسیکورش و فردوسیشعر زیبای کوروششعر برای ایران ازفردوسیزیباترین شعركوتاه از فردوسیابیات شاعر بزرگ فردوسیشعری زببا ازفردوسیشعرهای فردوسیشعر فرودسی در مورد کورشتصویری ازفردوسیشعر واجه ارایی از فردوسیاشعار زیبا درمورد کورش کبیرشعری زیبا درباره ایران از فردوسیشعر درمورد دین فروشیزیباترین شعر های فردوسیشعر فردوسيشعر های فردوسی برای پدرشعرهای زیبا در وصف کوروش کبیرشعر ناب از فردوسیشعری زیباازفردوسیشعری زیبا برای سالروز فردوسیشعر عاشقانه از فردوسیزیباترین شعرهای فردوسیزیباترین اشعارفردوسیتصویر های فردوسی واشعارشعر زیبای فردوسی در وصف ایرانشعر در مورد نشاط از فردوسیشعر فردوسی در مورد کوروش بزرگشعري زيبا از فردوسي در وصف ايرانشعر در مورد کوروش کبیر ازسعدیشعر فردوسي م خداوندا تو میدانیشعری زیبا در وصف کوروش بزرگشعر هاي زيبا از فردوسيقصیده ای زیبا از فردوسیشعرهای زیبا در باب کوروش بزرگشعربرای کورششعر زیبا درباره کوروش کبیرکوروش در اشعار فردوسیشعر زیبا در وصف کوروشبهترین اشعار فردوسی"زیباترین شعرهای فردوسی"شعرفردوسی درباره کوروشاشعاری در وصف فردوسی بزرگشعری زیبا در مورد کورش کبیر زیباترین شعر فردوسی در مورد ایران
كوروش بزرگ ؛ پنجشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۱ - 07:46:44 - [ 79 نظر و 73 تشکر]، خوانده شده 2922 بار

تشکر شده توسط: [مهدی املشی] [شاهين ايران منش] [✜|پـرنـــســس ســیـــمــیـטּ|✜] [ ] [شيرين رضايي] [فاطیما فاطیما] [آخرین بازمانده] [♥♥♥ســونــیــــــــا ♥♥♥] [مریم آریا] [عسل ...] [مانی آریایی اصیل] [مهناز نازی] [ღ♥.•**•.ღسیلوانیا ღ♥.•**•.ღ] [شبگــــرد تنـــ ღــــا ] [*** سپيده آسمان ***] [مینا ....] [✿✿✿زهرا✿✿✿ █████�] [رهاسار محمدی] [مریم .....] [ساناز . ج] [ققنوس طلایی] [آیناز پاریاب] [Ice Boy] [مسیح ایرانی] [ رامونا ] [faeze **] [كوروش بزرگ] [ღ♥ღ ☼ بهار ☼ღ♥ღ] [♣گلنوش الهی♣] [گلبرگ آبی] [£فاطیما جوون€] [ღ✿ســــایه مهربــونی✿ღ ] [˙·٠•●♥نورا ♥●•٠·˙] [فرخنده .] [ღ✿ღ نسیم پاییزیღ✿ღ] [دیلان دیلان] [.... ....] [ ♡غریب آشنا ♡] [روح اله همتی] [گندم تنهاترین قاصدک] [☀تانیــــ❤ـــــا آرمــــ❤ـــانی☀] [♫♪•♥ میـــــــــنا ♥ •♫♪] [✿گـــــ مریم ــــل✿] [لیـــــدا ***] [طاهر قاسم پور ] [... .] [❀سرور ❀] [Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒخانوم خانوما Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ] [صابر سلامت] [محمود یزدانی مقدم] [زهرا جون] [ღ✿★❤*°•.ســـــــامیــه . •°*❤★✿ღ] [علی محمدی ] [ ツ✿ ترنـــــــــج بانـــو ✿ツ] [«ستاره بانو»] [خاتون ایرانی ] [دوســـــ مهربون ـــــــت .] [ ♥امير صادقي♥] [ミ☼ فآطمــﮧ ¨♣* ☼ミ ] [نازگل حقی] [شعله پویا] [ ஜღ کلبــــ ـتنهایی ـــــه ღஜ] [ ╣ ♥ حمیــــدℜ ایــــران ♥ ╠] [▀✖▀ نـیـڪــآ ﮯ ایــرآטּ ▀✖▀] [•*✿*•.ღ آرمناک . آرشا •*✿*•.ღ ] [*❤* زري *❤* ] [ღஜღ *°•. یلـــدا . •°*ღஜღ] [************د ******] [نجمه راد] [مهرسا حمیدی] [بهار م] [بانوی ✿ آســــمانی ✿] [مهان mahan]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر كوروش

 
كوروش  بزرگ كوروش بزرگ


آفلاین

متولد: 12 / 8 / 1353
متاهل
کوروش شاه بزرگ وجاودان ایران

 
دوستان

پروين ...

♣♚♠ ωـامـاלּ شاهـے پـور ♣♚♠

يگانه ا

مهسا ازقند

روژين 01

♥AMIRali & Shiva ♥
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.090906143188477 seconds