آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ میترا .

اول از همه برایت آرزومندم كه عاشق شوی،

و اگر هستی، كسی هم به تو عشق بورزد،

و اگر اینگونه نیست، تنهائیت كوتاه باشد،

و پس از تنهائیت، نفرت از كسی نیابی.

آرزومندم كه اینگونه پیش نیاید، اما اگر پیش آمد،

بدانی چگونه به دور از ناامیدی زندگی كنی.برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،

از جمله دوستان بد و ناپایدار،

برخی نادوست، و برخی دوستدار

كه دست كم یكی در میانشان

بی تردید مورد اعتمادت باشد.

و چون زندگی بدین گونه است،

برایت آرزومندم كه دشمن نیز داشته باشی،

نه كم و نه زیاد، درست به اندازه،

تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،

كه دست كم یكی از آنها اعتراضش به حق باشد،

تا كه زیاده به خودت غرّه نشوی.

و نیز آرزومندم مفیدِ فایده باشی

نه خیلی غیرضروری،

تا در لحظات سخت

وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است

همین مفید بودن كافی باشد تا تو را سرِ پا نگهدارد.همچنین، برایت آرزومندم صبور باشی

نه با كسانی كه اشتباهات كوچك میكنند

چون این كارِ ساده ای است،

بلكه با كسانی كه اشتباهات بزرگ و جبران ناپذیر میكنند

و با كاربردِ درست صبوری ات برای دیگران نمونه شوی.

و امیدوام اگر جوان كه هستی

خیلی به تعجیل، رسیده نشوی

و اگر رسیده ای، به جوان نمائی اصرار نورزی

و اگر پیری، تسلیم ناامیدی نشوی

چرا كه هر سنّی خوشی و ناخوشی خودش را دارد

و لازم است بگذاریم در ما جریان یابند.

امیدوارم حیوانی را نوازش كنی

به پرنده ای دانه بدهی، و به آواز یك سَهره گوش كنی

وقتی كه آوای سحرگاهیش را سر می دهد.

چرا كه به این طریق

احساس زیبائی خواهی یافت، به رایگان.


امیدوارم كه دانه ای هم بر خاك بفشانی

هرچند خُرد بوده باشد

و با روئیدنش همراه شوی

تا دریابی چقدر زندگی در یك درخت وجود دارد..

بعلاوه، آرزومندم پول داشته باشی

زیرا در عمل به آن نیازمندی

و برای اینكه سالی یك بار

پولت را جلو رویت بگذاری و بگوئی: این مالِ من است.

فقط برای اینكه روشن كنی كدامتان اربابِ دیگری است!

و در پایان، اگر مرد باشی، آرزومندم زن خوبی داشته باشی

و اگر زنی، شوهر خوبی داشته باشی

كه اگر فردا خسته باشید، یا پس فردا شادمان

باز هم از عشق حرف برانید تا از نو بیاغازید.

اگر همه ی اینها كه گفتم فراهم شد
دیگر چیزی ندارم برایت آرزو كنم.
__________________
متن های ویکتور هوگومتن هاي زيبا و خواندنينوشته های زیبا و خواندنیمتن کوتاه آرزومتن آرزومتن زیبا"متن زيبا"متن خواندنی وزیبامتن آرزو ویکتورهوگوزیبا زیبا و خواندنیمتن ارزومتن کوتاه از ویکتور هوگواول برایت ارزو می کنم نوشته ویکتور هوگومتن هاي زيبا وخواندنيمتن های زیبا و خواندنیمتن ارزوهامتن آرزو ویکتورمتن های زیبا از ویکتور هوگومتن آرزوهای ویکتور هوگومتن زیبا و خواندنیمتن زيبا و خواندنيمتن آرزوهای زیبامتنهای زیبا وخواندنیمتنهاي زيبا و خواندنيمتن زیبا و کوتاه ویکتورمتنهای زیبا ازویکتورهوگومتن زیباازویکتورهوگوزيباوخواندني متن زیبا وخواندنینوشته های زیباو خواندنیمتن های جذاب وخواندنیمتنهای زیبا و خواندنینوشته های خواندنی و زیبامتن شعر زیبا و خواندنیمتن عای بسیار زیبا از ویکتور هوگومتنی از ویکتور هوگومتنهای زیباابر متنهاي زيب وخواندنيمتن زیبا خواندنیآرزو متنمتن کوتاه زیبا آرزو برای دوستَََشعر برایت آرزو می کنم ویکتور هوگومتن هاي قشنگ و خواندنيمتن از ویکتور هوگومتن ارزوی زیبامتن هی زیبا از ویکتور هوگومتن زيبامتون زیبا و خواندنیمتن آرزو خوب برای دوست متون زیبا و خواندنیمتون های خواندنی وزیبانوشته های قشنگ . خواندنیزيبا و خواندنيمتن های زیبای آرزومتن های زیبا وخواندنیمتن های ویکتورهوگومتن های خواندنی زیباخواندني و زيباوب های زیبا و خواندنی متن کوتاه زيبامتن ویکتور هوگومتن های زیبا و خواندنی و کوتاهمتن زیبا ارزومتن ارزوهای زیبامتن زیباو کوتاه و خواندنیمتنهای زیبا و کوتاه خواندنیمتن كوتاه زيبا و خواندنيوبلاگ های زیبا و خواندنیمتن های خواندنی و زیباجمله های زیبا از ویکتور هوگومتنی از آرزونوشته های ویکتور هوگومتنهای زیباوخواندنینوشته های زیبا از ویکتور هوگومتن هاي زيباي خواندني متن زیبا از ویکتور هوگوآرزوهای زیبا برای دیگرانحرف هایی ازویکتورهوگومتن زیبا خواندنی و طنزمتن هاي زيباوبلاگ های زیبا وخواندنیمتن نامه های عاشقلنه ویکتورهوگومتن هاي زيبا خواندنينوشته هايي ازويكتورهوگویک متن زیبا و خواندنینوشته هاي زيبا و خواندني متن زیبا آرزو برایوبلاگ هاي خواندني زيبا وبرترمتن های بسیار زیبا و خواندنیمتنی برای آرزومتن هاي كوچك و خواندنيمتن و جمله ی بسیار زیبا و خواندنی و کوتاهنوشته خواندنی زیباوبلاگ میترامتن زیبا برای آرز.از دوستمتنهاي زيبامتنی زیبا از ویکتور هوگومتون زیباوخواندنیزیباو خواندنیمتن زیبا آرزوی زیبامتن هاي زيبا و كوتاه و خواندنيمتن زیبا درمورد آرزوهانوشته هایی از ویکتور هوگوآرزوهای زیبا و کوتاهمتن زیبای ارزوهامتن های از ویکتور هوگوارزوهای زیبامطاب زيبا و خواندني بلاگمتن بسیلر زدبا و خواندنیارزو های قشنگ و خواندنیمتن آرزوهاارزوی های زیبانوشته های زیبا آرزومتنهای خواندنیمتن زیباو قشنگمتنهاي زيبا وخواندنيمتن آرزوی زیبا جمله های بسیار زیبا و خواندنیجمله اي زيبا از ويكتور هوگوآرزو می کنم برایتمتن کوتاه زیبا و خواندنیمتنهای ارزوارزو های زیبامتن برای آرزوهایمتن های زیبا خواندنیآرزو متن وبلاگنوشته های زیباوخواندنیمتن هاي خواندني و زيبامتن ارزو خوب برای دیگرانمتون های زیبا وخواندنیمتن زیبای خواندنیمتن های خواندنی وزیبامتن زیباوکوتاه ازویکتورهوگو"متن خواندي زيبامتن هاي زيبا و خواندنيمتن های زیبا از ویکتور هگومتن زیبا در مورد ارزومتن های آرزووبلاگ هاي زيبا و خواندنينوشته های بسیار زیبا و خواندنیمتن ها ی علی و ارزوارزوهای ویکتور هوگو با اهنگ متنمتن برای آرزوهامتن های قشنگ و خواندنیمتن های زیبا خواندنیمتن ارزو برای دیگرانمتن های زیبای و خواندنیمتن های کوتاه از ویکتور هوگومتن هاي زيباي دلگرميمتن-های-زیبا-و-خواندنیمتنهای آرزومتن کوتاه وخواندنی زیبامتن از ویکتورهوگومتون زيبا و خواندنيخواندنی و زیبامتن هاي زيبا و خوندانيهمه آرزو های خوب ویکتور هوگوشعر و متن زیبا و خواندنیمتنهاي خواندنيمتن ارزویمتن زیبای دلگرمیمتن های زیبا از ارزومتن ویکتورهوگوجمله های زیبا از ویکتور هوگو برای قدردانی نوشته خواندنی و زیبا از ناامیدیمتن شعر ارزو از ویکتور هوگومتن زیبا برای آرزوزیباترین متن های ویکتور هوگومتن کوتاه وخواندنیآرزوی ویکتور هگومتن ارزوهای قشنگمتنهاي زيباوخواندنيمتنهای زیبای و خواندنیمتن ارزوی خوباشعار ویکتور هوگوخواندنیهای زیبامتونزیبا وخواندنیمتن زیبا درباره آرزوزیبا وخواندنیمتن ارزو خوشیمتن هاي خواندني و كوتاهمتن های زیبا از وکتور هوگویک متن کوتاه و زیبا و خواندنیمتن کوتاه آرزوی نامه های زیبا و خواندنیمتن هاي خواندنيمتن نوشته های وکتورهوگومتنزیبا کوتاه وخواندنیدست نوشته های زیبا و خواندنیمتن جذاب وخواندنی عشقمتون خواندنی و زیباآرزوی های ویکتور هوگومتن هاي ويكتور هوكومتن عاشفانه آرزووبلاگ های زیباوخواندنیمتنی زیبا از ویکتورهوگومتنی ادبی از ویکتورهوگومطاب و متن های زیبامتن زیبای آرزومتن زیبا از ویکتور هگومتن زیبای ارزومتن آرزو از ویکتور هوگومتن زیبا درباره ارزومتن زیبا برای آرزوهاخواندنی های زیبامتن های زیبا و طولانی از ویکتور هوگومتن کامل اشعارویکتورهوگومتن و نوشته خواندنيهمه آرزوهای خوب ویکتور هوگووبلاگ های خواندنیمتن در باره ی آرزو بهترین هاهمه آرزوهای خوب ویکتور هوگومتنی زیبا درباره ارزووبلاگ هاي خواندنيمتن هاي كوتاه زيبا ارزومتنهاي زيبا در مورد انتظارمتن های زیبا از ویکتو هوگومتن زیبا آرزومتن كامل متن ارزو از ويكتور هوگو متن‏ ‏کامل‏ ‏برایت‏ ‏آرزومندم‏ ‏از‏ ‏ویکتورهوگو"ممتنهای خواندنی وزیبا"ويكتور هوكومتن های زیبای خواندنیوبلاگ های خواندنی و زیبامتن هاي زيبا از ويكتور هوگومتنهايي زيبا وخواندنيمطاب زیبامتن کوتاه و خواندنینوشته ای بسیار زیبا و خواندنی ازمتن خوب و کوتاه و خواندنیجملات زیبا ازویکتورهوگونوشته آرزوی ویکتور هوگومتن کامل نوشته ی ارزو ویکتور هوگونوشته زيبادرمورد ارزوجمله های زیبایی در مورد ارزونوشته ارزو از ویکتورهوگوجمله های زیباازویکتورهوگومتني از ويكتور هوگومتن طولانی در مورد ویکتور هگومتون زیبا از ویکتور هوگومتن زیبارزویکتورهوگو آرزوی های زیبامتن های زیبا برای آرزومتن زیبا آرزوی خوب داشتنآرزو هاى زيبامتن زيبا از ويكتور هوگو براى ايراننوشته های زیبا ویکتور هوگومتن نامه ویکتور هوگو ارزومتن زیبا راجع به "آرزو"متن زیبا از آرزومتون زيبا درمورد ارزونوشتهای زیباازویکتورهوگومتن دلگرمي زيبامتن آرزوی خوشبشعر كامل ويكتور هوگو درباره ارزوجمله های در مورد ارزونامه های عاشقلنه متن ادبی وزیبای وکتور هوگومتن ها زیبای هوگومتنی برای ارزوهامتن زیبا ویکتورهوگومتنی زیبا درباره ارزو برای دوستمتن آرزو ویکتور هوگومتن های در مورد آرزومتن خواندنی زیبامتن های درمورد آرزووبلاگ زیباوخواندنیمتن زیبا آرزومتنی برای آرزوهامتن آرزو های زیباآرزوهای زیبامتنهای آرزوهامتن قشنگ در مورد ارزومتن کوتاه وخواندنی درمورد روزپدرمتن هاي خوب متن زيبا درباره آرزومتنهايي درباره ارزومتن های طولانی از ویکتور هوگومتن کوتاهی از نوشته های ویکتور هوگومتن آرزوهای خوب برای دیگران متن های بسیار زیبا و خواندنی درباره باغبان متن ارزومتن های زیبای ارزوجملات زيبادرمورد جواناشعارویکتورهوگومتن های زیباوخواندنیمتن های ارزوی زیبامتنهاى زيباى ارزومتن زیبا آرزوهای خوبمتن زیبای آرزوهای خوبوکتورهوگومتن های زیبای خواندنی ازشعرامتن هاي كوتاه عاشقلنهمتن زیبای ارزوی خوب برای دوستمتن هاي قشتگ از ويويكتور هوگومتن های زیباازویکتورهوگومتن های زیبا برای آرزوی....متن کوتاه ارزوی خوب برای دوستنوشته های قشنگ و خواندنیتصویر برای نوشته های ویکتور هوگومتن و نوشته آرزوی خوبایمیل های خواندنی وزیبامتنهايي از ويكتور هوگومتنهایی در مورد آرزومتن زیبا در مورد آرزو متنهاي زيبا براي روزپدرمتن زیباوکوتاه برای وبلاگمتن اشعار ویکتورهوگومتن ادبی درباره آرزومتنی زیبا در مورد آرزوچمتن ادبي از ويكتور هوگومتن زیبا در مورد ارزوهانوشته ای خواندنی از ویکتور هوگومتنهاى زيباوخواندنىمتن هاي ادبي زيبا از ويكتورهوگومتن نامه های ویکتور هوگومتن کامل آرزو ازویکتور هوگوجمله های قشنگ وخواندنیاشعار ویکتور هوگو درمورد آرزومتن ارزوی خوب برای متن ادبی در مورد آرزو ویکتور هوگومتن آرزو ها از ویکتور هوگومتن خواندنی و زیبامتن های زیبا در مورد آرزوهامتن زیبا خوندنیمتن زیبا ارزوی خوبمتنهای خواندنی زیبامتن هایی در مورد ارزو جملات زیباازویکتورهوگومتن های زیبا برای آرزو برای دیگراناروزهای خواندنی ویکتورمتن ادبی بسیلر زیباارزونوشته ی ویکتورهوگوجمله های زیباخواندنیمتن کامل ارزوی برایت آرزومندممتن ادبی زیبا ارزو دارمنوشته های جدایی ویکتو هگومتن های عاشقلنهمتنزیبا کوتاهمتن بهترین ارزوها برای دیگرانمتن هاي زيبا از ويكتور هوگومتن قشنگ راجع به ارزومتن های قشنگ ویکتور هگوجملاتی از ویکتو هوگومتن كامل شعر ارزو ويكتور هوكومتن های زیبا باکلمه ی ارزومتن ادبی درباره ی ارزومتن آرزو از ویکتو هوگومتن های زیبا آرزو دارمارزوی های زیبا
میترا . ؛ سه شنبه ۲ شهریور ۱۳۸۹ - 18:38:59 - [ 2 نظر و 0 تشکر]، خوانده شده 4883 بار

 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر میترا

 
میترا . میترا .


آفلاین

متولد: 5 / 6 / 1364
متاهل
شیطون

 
دوستان

مينا ***

elin d

مونا 777

گیتی MISSY

نفس :)

مینا ظهرابی
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.0798051357269 seconds