آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[منشور کـوروش بـزرگ به زبان شعر]

 
     


وبلاگ **مامان مهری **جهان در سیاهی فرو رفته بود
به بهبود گیتی امیدی نبود

نه شایسته بودی شهنشاه مرد
رسوم نیاکان فراموش کرد

بناکرد معبد به شلاق و زور
نه چون ما برای خداوند نور

پی کار ناخوب دیوان گرفت
خلاف نیاکان به قربان گرفت

نکرده اراده به خوبی مهر
در آویخت با خالق این سپهر

در آواز مردم به جایی رسید
که کس را نبودی به فردا، امید

به درگاه مردوک یزدان پاک
نهادند بابل همه سر به خاک

شده روزمان بدتر از روز پیش
ستمهای شاهست هر روز بیش

خداوند گیتی و هفت آسمان
ز رحمت نظرکرد بر حالشان

برآن شد که مردی بس دادگر
به شاهی گمارد در این بوم وبر

چنین خواست مردوک تا در جهان
به شاهی رسد کوروش مهربان

سراسر زمینهای گوتی وماد
به کوروش شه راست کردار داد

منم کوروش و پادشاه جهان
به شاهی من شادمان مردمان

منم شاه گیتی شه دادگر
نیاکان من شاه بود و پدر

روان شد سپاهم چو سیلاب و رود
به بابل که در رنج و آزار بود

براین بود مردوک پروردگار
که پیروز گردم در این کارزار

سرانجام بی جنگ و خون ریختن
به بابل درآمد، سپاهی ز من

رها کردم این سرزمین را زمرگ
هم امید دادم همی ساز وبرگ

به بابل چو وارد شدم بی نبرد
سپاه من آزار مردم نکرد

اراده است اینگونه مردوک را
که دلهای بابل بخواهد مرا

مرا غم فزون آمد از رنجشان
ز شادی ندیدم در آنها نشان

نبونید را مردمان برده بود
به مردم چو بیدادها کرده بود

من این برده داری برانداختم
به کار ستمدیده پرداختم

کسی را نباشد به کس برتری
برابر بود مسگر ولشکری

پرستش به فرمانم آزاد شد
معابد دگر باره آباد شد

به دستور من صلح شد برقرار
که بیزار بودم من از کارزار

به گیتی هر آن کس نشیند به تخت
از او دارد این را نه از کار بخت

میان دو دریا در این سرزمین
خراجم دهد شاه و چادر نشین

ز نو ساختم شهر ویرانه را
سپس خانه دادم به آواره ها

نبونید بس پیکر ایزدان
به این شهر آورده از هر مکان

به جای خودش برده ام هر کدام
که دارند هر یک به جایی مقام

ز درگاه مردوک عمری دراز
بخواهند این ایزدانم به راز

مرا در جهان هدیه آرامش است
به گیتی شکوفایی دانش است

غم مردمم رنج و شادی نکوست
مرا شادی مردمان آرزوست

چو روزی مرا عمر پایان رسید
زمانی که جانم ز تن پر کشید

نه تابوت باید مرا بر بدن
نه با مومیایی کنیدم کفن

که هر بند این پیکرم بعد از این
شود جزئی از خاک ایران زمین

شعر کوروش کبیراشعار کوروش بزرگاشعار کورش کبیرشعربرای کوروس کبیرشعر ازکوروش کبیرشعرکوروش کبیرمنشور کوروش بزرگاشعار کوروش کبیرشعر هاي زيبا و عاشقانه از زبان كوروششعر های کورش کبیرشعرهای کوروش کبیراشعارکوروش کبیرمنشورکوروشکورش کبیر شعرشعر کوروش شعر كوروش بزرگشعرهای عاشقانه کوروش کبیرشعر کورش کبیرکوروش شعرشعرهای کوروششعرهایی از کوروش کبیرشعری برای کوروش بزرگمنشور کوروشکبیر شعر هاي كوروش كبيرکوروش کبیرشعرشعر هاي كورش كبيرشعر در کوروش کبیرمنشور کوروش کبیرشعر برای کوروش کبیراشعارکورش کبیرشعرهای کروش کبیرشعر كوروش لك اميرشعر كوروش كبيرشعرهای عاشقانه کورش بزرگشعر كوروشبهتری شعر گوروشلوح کورش کبیرشعر هاي كورششعر کوروش بزرگشعرهاي زيبا در مورد كوروش كبيرشعرهای کورش کبیرشعر در مورد کوروش کبیراشعار بزرگ اززبان کودکانشعری برای کوروش کبیرکوروش کبیر شعر عاشقیاشعارعاشقانه كورش كبيرمتن شعرکوروش کبیرشعر های کوروش بزرگشعر برای کوروش بزرگگوروش بزرگشعر برای کورش بزرگشعر از کوروش کبیرشعر براس کوروشمتن شعردرباره ی کو روش بزرگشعرهای از کوروش کبیرشعر كوروششعرهای گورش کبیرشعر های کوروش کبیرشعر عاشقانه کوروش کبیرشعر در مورد كوروش كبیرشعر براي كوروششعر کوروش کبیر/شعر از کورش کبیرشعری در مورد کوروش کبیرشعر درباره کوروش بزرگ اسعار در مورد منشوراشعارعاشقانه کوروش کبیراشعار کوروش کبیراشعار كوروشکوروش کبیر شعرشعر منشور کوروششعر در باره کوروش کبیرشعر های کوروشجمله درباره کوروش کبیرشعر عاشقانه از کوروش کبیرشعرهای کورش بزرگشعر در مورد کوروش بزرگشعرهایی در مورد کوروش کبیرشعرهایی در مورد کورش کبیراشعار در مورد کوروش کبیرنامهاي عاشقانه كورش كبيرشعری عاشقانه از کوروش کبیرشعر راجه به کوروش بزرگشعری در ستایش کوروش کبیراشعار برای کوروش بزرگشعر کورورششعردرموردكورش كبيرشعری در مورد کوروش بزرگجملاتی در مورد کوروش کبیرشعر درمورد کوروش کبیرشعری از کوروش کبیر تمام شعر هاي كوروش كبيرشعر کوروششعربرای کوروشکوروش بزرگ شعرشعر درباره کورش بزرگشعرهایی درموردکورش بزرگشعردرخصوص کوروش کبیرشعرهایی برای کوروش کبیر شعردرموردکورش کبیرشعر های در مورد کوروش کبیراشعار كورش كبيرشعر عاشقانه کوروشاشعار كوروش كبيراشعار عاشقانه کوروش کبیراهنگ درمورد کورش کبیرشعر کورش بزرگكوروش بزرگ شعرشعركورش كبيرمنشور کوروش به زبان شعرشعر کتیبه کوروش کبیرشعری برای کورش کبیرشعرهایی درباره کوروش کبیراشعار درمورد کوروش کبیرشعركوروش كبيرشعر راجع به کوروششعر هایی درباره کوروش کبیرمنشور کوروش با شعرشعری در مورد منشور کوروششعر های خوب کورش کبیرشعرهاي کوروش کبيرشعرهای کوروش کبیر.شعرهایی برای کوروش بزرگشعرهای عاشقانهکوروش کبیرشعردرباره ی کورش کبیراشعار.کورش.کبیرشعرهایی در باره کوروشاشعار عاشقانه از كوروش كبيرشعر هایی در مورد کوروش کبیرشعر در مورد كورش كبيراشعاری در مورد کوروش کبیرمنشور در شعرشعرکوروش كوروش شعرشعری اززبان کوروش کبیرشعر از کورش بزرگشعر كورش كبيرشعر عاشقانه از کورش کبیردرموردكورش كبيرشعری از کوروش بزرگشعر کوروش کبیربرای ایرانشعرهاي از كورش كبيرشعر درباره ی منشور کورششعرهای عاشقانه ی کوروش کبیرجملاتی در مورد کتیبه کوروششعرهايه كوروش كبيرز بر كبيرشعرهاي كوروش كبيرکوروش کبیر منشور شعرگورش کبیرشعرهایی اززبان کوروش کبیرشعری درمورد کوروش کبیرمنشور کوروش کبیر به شعرشعری برای کورش بزرگاهنگدرموردکورش کبیر شعردرمورد کوروش بزرگشعر منشور کوروش بزرگجملاتی در مورد منشور کوروششعر درباره ی کوروشمنشور کوروش به شعرشعر در ستایش کوروش بزرگشعر کورششعری درباره ی کوروش کبیربهتریشعر های عاشقانهی کوچیکبهترین شعر کوروش کبیر شعر منشورشعری در مورد کوروششعر در ستایش کوروش و ایرانمتن در مورد و تشکر از زبان کورش کبیرشعر هایی عاشقانه درباره ی کوروش کبیر شعر از كوروش كبيرشعر درباره كورش كبير اشعار در ستايش كورش بزرگشعر منشور كورششعر در مورد منشور کوروششعردرموردکوروش بزرگشعر درباره کورش کبیرشعر درباره کوروش کبیرشعری درباره کوروش بزرگشعر برای کروش کبیرشعری در ستایش کورش کبیرشعر در باره کورش کبیرشعر درمورد كوروش بزركشعر درمورد كوروش كبيرشعرهای رمربوط به کوروش کبیشعر هایی برای کوروش کبیرشعر درباره کوروششعرهایی در مورد کوروششعر های زیبا راجع به ستایش کورشاشعارکورششعرهای سروده شده برای کوروش بزرگشعرهایی درباره ی کوروش کبیرشعر در مورد کوروششعر کوروش کبيرکورش کبیر شعراز شعرهای کروش کبیر
**مامان مهری ** ؛ شنبه ۷ آبان ۱۳۹۰ - 13:44:35 - [ 17 نظر و 12 تشکر]، خوانده شده 1942 بار

تشکر شده توسط: [★★★ اقـــا پلیس ★★★ Police Federal] [**مامان مهری ** ] [*** ❤ مهرناز ❤ ***] [Ayoub Delavari] [بزرگ ارتشداران * ثريا جون *] [ღ ღ♥ امیر پسندی ღ ღ♥] [مينو اديب ] [hosain ] [ای کی یو سان بله؟] [jhon lovely] [لیـــــدا ***] [ ❤。پیـمان ❤。BoOoOoOom BoOoOoOm]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر **مامان

 
**مامان  مهری ** **مامان مهری **


آفلاین

متولد: 21 / 12 / 1358
متاهل
آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است . . .

 
دوستان

sina ......................

marjan khanom

فافا ...

ســـالار صوفـــی.

طاها هاکان

♥۞♥. ليلا عالمی .♥۞♥
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.0562260150909 seconds