آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
   
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[سخنان بزرگان درباره مرد ها (طــــنــــز)]

 
     


وبلاگ هلنا هیئت


-1ازدواج با یک مرد مثل خریدن کالایی است که مدت ها مشتاقانه از پشت ویترین تماشایش کرده اید اما وقتی به خانه می رسید از خریدنش پشیمان می شوید..

"جین کر"


-2مرد با ازدواج روی گذشته اش خط می کشد ولی زن باید روی آینده خود خط بکشد.

"سینکلر لوییس "


-3قبل از ازدواج، مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید اما بعد از ازدواج ، مرد قبل از این که شما حرف بزنید به خواب می رود!

"هلن رولان"

-4زن بدون مرد مثل يک ماهي بدون دوچرخه است ! J)))))))))

"گلوريا استاينم "-5شوهرم گفت به فضاي بيشتري احتياج دارد ، من هم او رابه بيرون خانه فرستادم و در را پشت سرش قفل کردم !
"رز آني "-6پرسش : وقتي شوهرت با عصبانيت از خانه بيرون مي رود چه کار مي کني ؟
پاسخ : در را پشت سرش مي بندم !
" آنجلا مارتين

"
-7 مردها با يک بيماري وراثتي متولد مي شوند . روانشناسان در تعريف اين بيماري مي گويند : ترس از اينکه اگر به زني وابسته شوي ، مرد مجردي در جاي ديگري ممکن است از زندگي بيشتر از تو لذت ببرد !
" ديو باري "


-8مردها از صفت " جوان " براي زنهاي زير 18 سال و مردهاي زير 80 سال استفاده مي کنند !!!
"نانسي لين دزموند "


-9اگر زني رنگ شاد بپوشد رژ لب بزند ، و کلاه عجيب و غريبي سرش بگذارد ، شوهرش با اکراه او را با خودش به کوچه و خيابان مي برد . ولي اگر کلاه کوچکي بر سرش بگذارد و کت و دامن خياط دوز تن کند شوهرش با کمال ميل او را بيرون مي برد و تمام مدت به زني که لباس رنگ شاد پوشيده و کلاه عجيب و غريب سرش گذاشته و رژ لب زده است خيره مي شود !!!
"بالتيمور بيکن "-10تنها 99 درصد مردها هستند که باعث بدنامي 1 درصد باقي مانده مي شوند !
" نويسنده ي ناشناس "-11مرد مثل همان خروسي است که خيال مي کند خورشيد براي اين طلوع مي کند که صداي قوقولي قوقوي او را بشنود .
"جرج اليوت "


-12ما نقاط مشترک زيادي با هم داشتيم ، من عاشق او بودم و او هم عاشق خودش بود !!!
" شلي وينترز "


-13وقتي مردي به من مي گويد که مي خواهد همه ي ورق هايش را رو کند هميشه بي اختيار به آستينش نگاه مي کنم !!!
" لزلي بليشا "


-14تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج تقریبا هرچیزی می تواند سبب جدایی آنان شود!
" سامرست موام "
سخنان زیبای بزرگان در مورد مردهاسخنانی در باره مردهاسخنان طنز بزرگانسخنان بزركًان طنزشعر کوتاه درباره قدرداني از معلم site:http://www.ashpazonline.comسخنان بزرگان وطنزسخنان طنزسخن طنز در باره مردسخنان زیبا و طنزسخنان بزرگان در مورد قدر داني از معلم طنز سخن بزرگانطنز در مورد معلمسخنان طنز درباره ی مردانجملات بزرگان راجع به مردگفته هاي بزرگان در مورد معلم سخنان بزرگان در مورد معلمسخن بزرگان درباره مردسخن بزرگان..طنز..سخنان بزرگان در باره معلمسخنان بزرگتن در مورد مردسخنان بزرگان در باره قدردانیسخنان بزرگان در مورد عشق وجداییگفته های بزرگان درباره ی مردسخنان طنز از بزرگانسخنان بزرگان طنزگفته های طنزسخنان طنز درباره مردان سخنان زيبا از بزرگان در مورد مردضرب المثل های طنزبزرگانسخنان طنز در مورد مردانسخن درباره مردان پستسخنان بزرگان راجع به مردانطنز درباره معلمسخن طنزسخنان بزرگان درباره مردمرد از نگاه بزرگتنطنز سخنان بزرگانجملات بزرگان در مورد پدرجملات بزرگان درباره مردهاجملات زيبا از بزرگان درباره پدرجملات بزرگان در مورد مردانسخنان بزرگان درباره پدرجملات زیبا از بزرگان در مورد مردسخنان بزرگان درباره مردانسخن كوتاه درباره پدرسخنان بزرگان در مورد مردهاسخنان خوب درباره ي مردنظر بزرگان در مورد مردجملات زیبای بزرگان درباره ی مردسخنان بزرگان در مورد مردسخن زیبا برای پدر از بزرگانحرفهای بزرگان در مورد مردان"سخن سامرست موام در مورد مرد"سخنان بزرگان مردسخنان بزرگان در مورد مرد و پدرجملات زیبا از بزرگان در مورد پدرسخنان بزرگان در مورد روز مردسخنان بزرگان در باره پدر سخنانی در باره پدر سخن بزرگان درباره روز مردگفته های بزرگان درباره پدرسخنان بزرگ درباره مردسخنان بزرگان در بارهی عشق مردسخنان بزرگان درباره گذشتهسخن بزرگان روانشناسی در مورد مردهاکسخنان بزرگ در موردعشق مردان قدردانی سخن بزرگانسخنان بزرگان راجع به قدردانیطنز و سخن های بزرگانسخن بزرگان در مورد مردسخنانی در مورد مردسخن بزرگان در مورد مردانجملات بزرگان درباره مردجملات بزرگان در باره پدرسخنانی زیبا در مورد مردانسخنان درباره مردانسخنان بزرگان در مورد مردانسخنانی از بزرگان در مورد مردسخنان بزرگان در موردپدرسخنان بزرگان مردانسخنان بزرگان در مورد پدرگفته های بزرگانجملات طنز درباره ی مردانحرفها ی طنز بزرگانسخنان بزرگ درباره ی مردانسخن بزرگان طنزحرفهای بزرگان درباره مردانسخن زیبا در مورد پدرنظز بزرگان ذرباره مردگفته های طنز بزرگانسخنان بزرگان در مورد گذشتهحرفهای بزرگان سخن بزرگان طنزشعر درباره بزرگان سخنان طنزجملات بزرگان در مورد مرد هاسخنان بزرگان در مورد عشق و مرد سخن طنز جملات از بزرگان در مورد مردان سخنان بزرگان در رابطه با مردهاسخنان بزرگتن در مورد اتحاد وسخنانی از بزرگان درباره مردانسخن ظنز مردهاسخنان طن سخنانی طنزسخنان بزرگان درباره ی مرد طنز سخن بزرگان درمورد مردانسخنان بزرگ طنزسخنان زیبا بزرگان xkcجملات بزرگان طنزگفته هاي طنز بزرگان سخنان بزرگ مردانجملات کوتاه بزرگان در مورد پدرگفته های بزرگان طنزسخن بزرگان درباره مردهاجملات زیبا از بزرگان در مورد مرد هاسخنان بزرگان درموردمردگفته های بزرگان مردحرف هاي بزرگان طنزسخنرانی زیبای روانشناسی مر دهاسخنان بزرگان درباره مرغسخنان بزرگان در باره مردسخنان بزرگان در مورد بزرگ مردانسنخان عجیب درمورد مردان ѐ سخنان بزركان درباره ي اميدحرفهایی زیبا در مورد مردطنز و سخنان بزرگانجملات بزرگان درباره ی مردانجملات بزرگان درباره ی مردسخنانی طنز از بزرگانحرف هايي درموردشوهرسخنان بزرگان درباره مردانتصاویر طنز درباره ی جملات بزرگانسخنان طنز زیباسخن طنز بزرگاندر باره مرد حرف ازبزرگانجملات زیبا و طنز از بزرگانجملات بزرگان درباره مردانسخنانی درباره مردانسخن بزرگان درباره تشکر و قدردانیسسخنان کوتاه بزرگان درباره مردهاسخن طنز در مورد مردان بدو طنز درباره ی مرد هاجملات زیبا از بزرگان درباره قدردانیمردها در نظر بزرگانسخن زیبا در مورد مردانسخنان زیبا درباره اتحادطنز و جملات کوتاه از بزرگانگفته های تنزسخنان زیبا در مورد مردان سخن بزرگان در مورد مردانسخنانی از بزرگان راجع به مردان خوبسخن بزرگاندر مورد مردجملات زیبا و کوتاه بزرگان در باره پدرسخنان بزرگان درباره آقایان شعر درباره ی مردانسخنان بزرگان درباره ی مردانسخنان طنز بزرگانچسخنان بزرگان درموردمردانسخن بزرگان در مورد طنزسخنانی در مورد پدر از بزرگانسخنان طنز درباره عشقسخنان بزرگان درباره مردهاسخنان بزرگ در مورد مردانطنزسخنان بزرگانسنخنان طنز بزرگانجملات طنز بزرگان درباره ی مردهاسخنانطنزسخن بزرگان در مورد مرديگفته های دانشمندان در باره جداییسخنان بزرگان در باره گذشتهسخنان دانشمندان در موردمردهاسخن های طنز درباره ی شوهرسخنان بزرگان طنز سخنان بزرگان در مورد قدردانیسخنانی ازبزرگان طنزسخن بزرگان مردسخنان بزرگان در موردمردسخنان طنز امروزسخنان راجع مردسخنان بزرگان درباره مرد مجردسخنان بزرگان طنزگونهنظر بزرگان در مورد اتحادطنز در مورد مردانسخنان طنز و کوتاه بزرگانقدر دانی در سخنان بزگانجملات طنز دربارهی شوهرسخنان طنزبزرگانسخنان طنزامیز بزرگانشعر طنز درباره انحراف مرداطنز بزرگاناشعار بزرگان در مورد روز مرد حرف های بزرگان در مورد پدرسخن بزرگان درباره قدردانی از معلمسخن بزرگان در مورده مردانجملات کوتاه ازبزرگان راجع به مردان سخنان طنز بزرگان سخنان بزرگان در مورد روز بدرسخنان زیبا در مورد مرد طنزطنز و سخنانه بزرگانطنز و سخنانه بزرگان از ژاندارکسخنان بزرگان طنزیطنز حرف بزرگانسخن طنز در مورد مرد جملات طنز بزرگان در مورد عشقسخن طنز از بزر گان طنز های بزرگان طنز در گفتار بزرگان حرفهای زیبا وطنز از بزرگانحرف طنز بزرگانجملاتی درمورد مرد مجردسخن بزرگان درباره ی شوهرجملات زيبا از بزرگان در مورد مردانطنزدرمورد مردان مجرد سخن بزرگان مردان مجردحرف بزركان درباره اميدشعر طنز سخنان بزرگانحرفهای بزرگان درمورد مردانسخنان کوتاه از مردان بزرگ در مورد عشقحرف های بزرگان درباره ی مردای مردادحرف بزركانشعرهای طنز درباره ی مردسخنان طنز درباره دوستسخنان بزرگان درباره طنزگفتارهای طنز بزرگانطنز در کلام بزرگانسخنان دانشمندان درباره مردانhttp://www.ashpazonline.com/weblog/helenaziba/209612گفته های طنز درباره مردانسخن بزرگان در مورد يك مرد بزرگسخنان بزرگان در باره ی مردهااشعار طنز کوتاه دربارهمردها.سخنان .در مورد مردانمردان بزرگ سخن دانشمندان درباره مرگحرف های زیباوطنز
هلنا هیئت ؛ دوشنبه ۷ آذر ۱۳۹۰ - 22:10:45 - [ 11 نظر و 10 تشکر]، خوانده شده 2064 بار

تشکر شده توسط: [هلنا هیئت] [*❤* زري *❤* ] [روزگار نابود ] [ܓ✿ سلام ܓ✿ ] [امشاسپند -] [ ★*°•حسین مهربون ★*°•.] [◆ سارا خوشگلہ ◆] [يـــاســمــيــ ـטּ ] [نوشین :-)] [ ]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر هلنا

 
هلنا  هیئت هلنا هیئت


آفلاین

متولد: 27 / 9 / 1361
مجرد
شهر: همه ی ایران سرای من است
دوستدار شعر ، عاشق طبیعت و دیوانه ی بارانم

 
دوستان

آزیتا کوچولو

روزهای غریبانه ارش

نوشین :-)

ماریا *

(●̮•)سپیده ه ه ه ••●●وروجکــــ●●•• . ҉

مامان جون
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.30292391777039 seconds