آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
[ آرشیو آخرین پست ها ]

 
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ الیسا گلشید
وقتی میای صدای پات، از همه جاده ها میاد
انگار نه از یه شهر دور،که از همه دنیا میاد
تا وقتی که در وا می شه،لحظه دیدن می رسه
هرچی که جاده ست رو زمین،به سینه من می رسه.... آه
ای که تویی همه کَسم،بی تو می گیره نفسم
اگه تو رو داشته باشمبه هرچی میخوام میرسم ،
وقتی تو نیستی قلبمو،واسه کی تکرار بکنم
گلهای خواب آلوده رو،واسه کی بیدار بکنم
واسه کبوترای عشق،دست کی دونه بپاشه*
مگه تن من می تونه،بدون تو زنده باشه
ای که تویی......
عزیزترین سوغاتیه،غبار پیراهن تو
عمر دوباره منه،دیدن و بوییدن تو
نه من تو رو واسه خودم،نه از سر هوس می خوام
عمر دوباره منی،تو رو واسه نفس می خوام
وقتی میای صدای پاتوقتی می یای صدای پات از همه جاده ها میادوقتی می آي صدای پاتوقتی می یای صدای پاتهایده وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادمتن وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد متناز همه جادهمتن ترانه ی وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادمتن شعر هایده وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادهایده-وقتی میای صدای بات متن وقتی میای صدای پا ت هایدهاهنگ وقتی میای با صدای هایدهاهنگ وقتي مياي صداي پات، از همه جاده ها ميادمتن ترانه وقتی میای صدای پات هایدهوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد هایدهمتن شعروقتی میای صدایه پات از همه جاده ها میاداهنگ وقتی صدای پات میاد هایدهمتن شعر وقتی میای صدای پاتوقتی میای صدای پات-هایدهمتن ترانه وقتی میای صدای پات، از همه جاده ها میادمتن ترانه وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادمتن ترانه وقتی میاد صدای پات از همه جاده ها میاد متن وقتی میای صدای پاتمتن اهنگ وقتی میای ازهمه جادها صدای پات میاد متن وقتی میای صدای پاتمتن اهنگ هایدهوقتی میای صدای پاتمتن ترانه وقتی میاد صدایه پات هایدهوقتي مي ياي صداي پات متن شعر وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد لیریکوقتى مياى صداي پات از همه جاده هاوقتي مياي صداي بات از همه جادها مياد از جهانمتن-وقتی صدای پای تو از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پات از همه متنشعر ها گلشیدمتن اهنگ وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پات از همهمتن وقتی میای صدای پات هایدهوقتي مياي صداي پاوقتي مياي صداي پات از همهمتن ترانه وقتي مياي صداي پاتوقتی میایی صدایی پات از همهشعروقتی صدای پاتوقتي مياي صداي پات از همه دنيا مياد هايدهمتن ترانه وقتی میای صدای پاتوقتی میای از جاده ها هایدهوقتی صدا پا میاد هایدهمتن وقتي مياي صداي پات از همهمتن وقتی میاد صدای پاتمتن وقتی صدای پات میاد هایدهوقتی میای میای میای از همه جاده ها میایوقتی میا صدای پاتهایده وقتی میایمتن ترانه " وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد" ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﯼ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﺕ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎ ﻣﯿﺎﺩمتن وقتي مياي صداي پاتوقتی صدای پای تو از همه جاده ها میادوقتی میای از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پات هایده متنمتن موزیک وقتی میای صدای پات ازمتن شعر وقتي مياي صداي پات از همه جاده هااهنك وقتي مياي صداي بات از همه جاده ها مياد از هايدهوقتى مياى صداى پات از همه جاده ها ميادصدای پاتوقتى مياى صداى پات,هايدهمتن شعر وقتی میای صدا پات از همه جاده ها میادمتن اهنگ وقتی مییای صدای پات از همه جاده ها مییاد باصدای هایدهاهنگ هايده وقتي كه از در تو مياىموسیقی وقتی میای صدای پات ازهمه جاده هاوقتی صدای پات میاد هایدهترانه صدای پای هایدهوقتی میای صدای پای هایدهوقتی میای صدای پات هایده"متن شعر هایده"از همه جاده ها می آدمتن همه جاده هاي دنياپخش انلاین اهنگ وقتی میای صدای پاتمتن شعر وقتی میای صدای پات ازهمه هاییدهوقتی میای صدای پات از همه جاده هاtوقتی میای صدای پات ازهمه جاده ها میاد از هایدهگموزیک وقتی میای صدای پات ازهمه جاده ها میاد از هایدهوقتی میای صدای پات متنترانه وقتي ميايي صداي بات از همه جادها ميادمتن شعر هايده صداي پامتن ترانه وقتی میای صدای پات از هایدههایده اهنگ وقتی میای÷پخش اهنگ وقتی میای صدای ÷ات هایدهلينك اهنگ وقتى مياى صداى پات هایده وقتی صدای پاتوقی میای صدتی ویکی صدا هایده وقتی میای صدای پات متن وقتی میای صدای پات هایدهمتن ترانه وقتی میایوقتى مىاى صداى پات.وقتی.میای.صدای.هایده.متن وقتی میایت رانه های هایده صدای پای از جادها میادوقتی میای هایده متناهنگ وقتی میایی صدای پاتوقتي مياي صداي پات-هايدهوقتی میای صدای ِ پات از همه جاده ها میاد متن شعرهایده نه من تورو واسه خودم نه ازاهنگ وقتی میای صدای هایدهصدای پات هایدهوقتی میای صدای پات با صدای هایدهوقتی می آی صدای پات هایده آنلایناهنگ هایده وقتی میای صدای پاتوقتی میای متن اهنگ وقتی میاد صدای پات از هایدهازهمهجاده ها ميهایده وقتی میای صدای پاتمتن وقتي ميايوقتی میای صدای پات-مهستیاهنگ وقتی میای صدای پاتهايده وقتى مياىمتن ترانه وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد هایدهوقتی میای صدای پات از همه جاد ها میاد با صدای هایدههایده وقی میایوقتی میا هایدهوقتي مياي صداي پايمتن ترانه وقتی میای صدای پات هایدهوقتی میاد صدای پاتوقتی میای صدای پات ایران صداوقتی می یای صدای پات از همه جاده های می یاد هایده متن تصنیف وقتی می‌یای هایدههایده وقتی میای صدای پات متنوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگار نه از یه شهر دور . که از همه دنیا میاد وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگار نه از یه شهر دور اهنگ وقتی میای صای پات برای وبلاگwww.متن ترانه وقتی میای صدای پات هایدهمتن شعر وقتی میای هایدهویکی صداهایدهوقتي مياي صداي پاتوقتی میاد صدای پای هایدهشعرهایده:وقتی میایپخش انلاین وقتی میای صدای پات، از همه جاده ها میاد متن وقتی میای هایدههایده متن وقتی میای صدای پاتمن اهنگ وقتی میای از هایده رو میخوامترانه وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاداهنگ وقتی صدای پای تو از همه وقتی میای صدای پات...ترانه مهستیکداهنگ وقتی میادصدای پات واسه وبلاگترانه"وقتی صدایپت میاد.."از هایدهوقتی میای صدای پات....وقتی میای..."هایده"وقتی میای صدای پات ازهمه جاده ها میرسهمتن اهنگ وقتیمیای صدای پاتوقتی میای صدای پات از همه جادها میادوقتی می آی صدای پات از همه جادهِها می آدادامه شعر مهستی وقتی میای صدای پاتوقتی میایی صدای پات از هایدهمتن وقتی میایی صدای پات هایدهوقتی میای صدای پات، از همه جاده ها میاد انگار نه از یه شهر دور،که از همهلیریک وقتی صدای پات میاد متن ترانه ی وقتی صدای پات میادهایدهhttp://www.ashpazonline.com/weblog/golsan/164324متن آهنك هايد وقتي ميياي صدا/وقتی میای صدای پات از همه جاداهنگ وقتى مياى صداى پات هايدهنوشته وقتی میای صدای پاتمتن شعر مهستي وقتي مياي صداي پاتترانه های وقتی می آیی صدای پاتآهنك وقتى مياى از هايدهوقتی میای هایدهپخش انلاین ترانه وقتی میای از هایدهاهنگ وقتی میای صدای پات صدای پخش انلایناهنگ وقتی میادصدای پاتوقتی میاد صدای پات هایده متنوقتب مىاى صداى پات از هاىده متن پخش انلاین اهنگ صدا صدای پا میادهایده اهنگ وقتی میای صدای پای تو میادپخش انلاین اهنگ وقتی صدای پات هایدهوقتی میای صدای پات از هایده.وقت یمیاد صدای توار هایدهوقتي مياي صداي يات از همهوقتی‌ میای صدای پات ازمتن شعرهایدهاهنگ با صداي پات مهستيوقتی میای-هایدهوقتي ميايي صداي پات با صداي هايدهوقتی میایی صدای پات از همه جاده ها میاد متن اهنگ وقتی میای از هایدهوقتی میاد صدای پات هایدهمتن وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد هایدهوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میادمتن وقتيمياد صداي باد هايدهوقتی میا- هایدهوقتـــی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگار نهترانه وقتی میای از هایدهوقتی می ای ازهایدهوقتي مياي صداي پاي تواهنگ وقتى مياى صداى پاتوقتي ميادصداي پاتتصیف وقتی میایمتن اهنگ وقتی میای هایدهوقتی میای صدا پات از همه جادهمتن اهنگوقتی میای هایدهوقتي ميايي صداي پاتمتن اهنگ هایده وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادوقتى مياى صداى پات از همه جاده هامتن شعر وقتي مياد صداي تومتن هایده وقتی میاد صدای پاتمتن وقتی میایی صدای پاتوقتی میای میادصدای پات از همه جاده هامتن اهنگ وقتی صدای پات میاد هایدهوقتی میای صدای پات ازهمه جاده ها میاداهنگ مهستی با نام وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادوقتى مياى صداى پاتوقتي مياي صداي پات بهبود وقتى مىاى صداي پات از همه جاده هااهنگ وقتي مياي صداي پات از مه جاده ها ميادمتن اهنگ وقتی میای صدای پاتمتن ترانه ی وقتی میای صدای پاتوقتی میاد صدای پادمتن ترانه وقتى مياىوقتی میای صدای پات مهستیانگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میادمتن شعر وقتي مياي صداي پات از همه جاده ها مياداهنگ وقتی که ازدر تو میای لحضه دیدن میرسه هایدهوقتی میاد صدای پات از هایدهاز سر جاده ها میادوقتی میای صدای پات ملودیازهمه جاده های شهرصدای پامیادمتن کامل شعر وقتی میای صدای متن اهنگ وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد هایده متن ترانه وقتی میای صدای بات از همه جاده میادمتن اهنگ وقتي مياي صداي پات هايدهانلاین وقتی میای صدای پاتوقتی میای صدای پات با صدای برزو اجمند اهنگ وقتي مياي صداي پات از همه جاده ها ميادمهستي وقتي مياييمتن شعر وقتی میای صدای پات هايده متن اهنگ وقتى مياى صداى پاتصدای غایب وقتی میای صدای پاتوقتی میای مهستیوقتی میای صدای پات شکیلاهنگ وقتی میای صدای پات ازهمه جاده هامیاد ازهایده وقتی که میای صدای پاتشعروقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد از هایدهاهنگ وقت ی صدای بات میادپخش اهنگ وقتی میای صدای پات از همه هایدهاهنگ هایده وقتی صدای پاشعروقتی میای صدای پات ازهمه جاده هامیاد هایدهشاعر وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادمتن ترانه وقتى مياى از هايدهاهنک وقتی میای صدای پاتمتن شعر وقتی میاد صدای پات هایدهشکیلا وقتی میای صدای پاتمتن وقتی میای صدای پات، از همه جاده ها میادمتن اهنگ وقتی میای از مهستیاهنك وقتي مياد صداي بادوقتي مياى صداى پاتترانه شعرمهستیموزیک وقتی میای صدای پات میاد هایدههآ متن اهنگ وقتی میای صدای پات از هایدهمتن اهنگ هايده وقتى مياى صداى پاتمتن ترانه ى وقتى مياى شکيلا همرا با پخش آنلاينمتن اهنگ وقتی میای صدای پات ازوقتی میای صدای وقتى مياى صداى پات از شکىلاوقتی میای صدای پات جهانترانه وقتی میای از بهبودمتن ترانه وقتى مىاى هاىدهشنیدن انلاین اهنگ وقتی میای ازهایدهمتن وقتی میای صدای پات شکیلاوقتی میای صدای بات ازهمه ازهایده ترانه وقتی میای صدای پات با صدای برزو ارجمندوقتی که از در تو میای هایده اصفهانمتن ترانه مهستی وقتی میای صدای پات وقتی میای صدای پات از هنگامهصدای پامیادمتن کامل شعروقتی میایی صدای پاتاهنگ وقتی میای صدای پات برزو ارجمندﻣﺘﻦ اﻫﻨﮓ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﻴﻴﺎﻱ ﺷﻜﻴﻼمتن صداي پاي هايدهبرزو ارجمند وقتی می‌یای صدای پات از همه کوچه‌ها میادوقتی میای شکیلاوقتى مياى هايدهمتن اهنگ وقتی میاد صدای پاتوقتي مياي صداي باتپخش انلاین اهنگ وقتی میای هایدهاهنك وقتي مياي صداي پات از همه جاده ها ميادترانه گلشیدپخش اهنگه وقتی صدای پات میاد از شکیلاوقتی میای صدای پات از همه کوچه ها میادتصنیف اهنگهای هایدهوقتی مییایوقتی میا صدای تو از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد..انگار نه از یه شهر دور که از همه دنیا میادوقتي مياي صداي پات پاوقتی میاد صدای پات برزو ارجمندمتن ترانه وقتى مياى صداى پات اهنگ مهستى وقتى مياىاهنگ وقتی میای هایدهوقتی میای صدای ÷اتوقتى مياى شكيلا وقتی صدای پای تو از همه کوچه ها میاد متن شعروقتی میای صدای پات مهستیترانه وقتی میاد صدای پاتمتن صدای پا شکیلامتن اهنگهای هایده وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میادوقتی میای صدای پاملودی وقتی میای صدای پاتصدای پا باصدای هایدهاهنگ وقتي مياي شكيلاوقتی مییای صدای پات وقتی میایی صدای پاتوقتي مياد صداي پاتشكيلا اهنگ وقتى ميايى صداى پات از همه جاده ها مياد هایده وقتیمتن کامل اهنگ هایده وقتی میایوقتی میایی شکیلااهنگ وقتی میای صدای پات از همه کوچه ها میاد انگارکه از ی شهر دور وقتی میای اهنگ هاییدهوقتيمياد هايده اهنگ وقتی میای صدایموزیک ویدیووقتی میای صدای پات ازهایدهمتن اهنگ .وقتی میای صدای پات از همه كد اهنك وقتي مياي صداي پاوقتی صدای پای تو-هایده‫وقتی میای صدای پات از همه جاده ...وقتی میای صدای پات از شکیلامتن کامل وقتی میای صدای پات از همه جاده ها میاد انگاراهنگ وقتی میای صدای پات هایدهوقتى مياى صداى پات از هايدهوقتی میای صدای پات از ته جاده ها میاداهنگ وقتی میایمتن كامل شعر وقتي ميايي صداي پاتمتن اهنگ وقتی میایاکرودهای اهنگ وقتی میای صدای پات اهنگ صدای پای مهستیاهنگ وقتي مياي صداي پات شکيلاپات صدا,وقتی صدای پات میادمتن وقتی صدای پات میادمتن اهنگ وقتی میایی صدای پاتوقتی میاس صدای پاتصای پای از هایدهمهستى وقتى مياىوقتی میای صدای پات از همه کوچه ها میاد انگار نه ازمتن ترانه ی شکیلا ب اسم وقتی میای صدای پات
الیسا گلشید ؛ یکشنبه ۳ مهر ۱۳۹۰ - 11:37:18 - [ 5 نظر و 6 تشکر]، خوانده شده 4583 بار

تشکر شده توسط: [شهرام . brentin آموزش خصوصی شطرنج در یزد ] [ناهـيد پگاه] [H@SS@N najaf zade] [ܓ✿هدا خداپرستܓ✿] [♣♥♥ سوسن خانوم ♥♥♣] [$$ سامان سهراب $$]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر الیسا

 
الیسا گلشید الیسا گلشید


آفلاین
 
دوستان

مهراد کریمی

Saeid s**s

ஐl*o0o0o0o0*ve 1NE DIRECTIONஐ

armin ariya

رضا رحمانی

•*✿*•.ღ پلیــــن . آرشا •*✿*•.ღ
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.0715210437775 seconds