آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
[ آرشیو آخرین پست ها ]

 
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ venus irani۱-مصرف عصاره :

اگردچار رسوب گرفتگی دررگهای بدن شده،نیازی به عمل قلب بازوجودندارد .زیراگرفتگی رگها پس ازاین،شما راآزارنخواهد داد.فقط کافی است،روزی نصف استکان(معادل ۳۰ CC)ازاین شربت غلیظ وطبیعی میل نمایید؛ تا به کلی برطرف گردد.

۲-طرز تهیه :

تعداد۳۰ حبه ی سیررا پوست گرفته همراه با ۵ عدد لیموترش (شیرازی) با پوست که قبلا هسته های آن را گرفته اید،درهم زن (میکسر)بریزید.پس از آن که همه ی محتویات درمیکسرله شد با یک لیترآب مخلوط نموده وبجوشانید(نکته ی مهم :فقط وفقط،یک بارجوش بخورد) پس ازسرد شدن ، آن را از صافی رد نموده ومحتویات را داخل یک شیشه بریزیدودریخچال نگهداری کنید .

۳-مصرف :

همانطورکه قبلا نیزگفته شد،روزانه نصف استکان(معادل۳۰ CC)ازاین مایع(به اختیارخودتان قبل یا بعدازغذاهای اصلی)نمایید.پس ازسپری شدن سه (۳)هفته ازمصرف مداوم این عصاره ی طبیعی،احساس جوانی وشادابی درتمام وجود بدنتان قابل لمس است .

تمامی گرفتگی های رگ های بدن وسایرعوارض آنها به عنوان مثال دیدکم و سنگینی گوش به حالت عادی خود بازخواهد گشت.به یاد داشته باشید؛بعدازمصرف یک دوره ی سه هفته ای ،شما بایدهشت روزاستراحت کرده وسپس دومین دوره ی مصرف سه هفته ای رااجرا کنید.به این ترتیب یک موفقیت موثرایجادمی شوداین دوره ی درمان ،ارزان ،موثر وبی ضرررامی بایست هرساله تکرارکرد.

۴-بوی سیر :

با خوردن این مایع ، هیچ کس بوی نامطلوب سیر را حس نخواهد کرد ( امتحان کنید ) .

۵-خواص شربت :

نیروهای شفا بخش سیرو لیموترش،کاملاخودرا پس ازمصرف این مایع،نشان می دهند.افرادی بوده ورگ های آنها رسوب گرفتگی دارد ویااین که مشکل (LDL )که مبتلا به کلسترل بدچربی خون دارند،می توانند؛شبها بدون پریشانی خاطرخواب راحت وآسوده ای داشته باشند.

به فعالیت های بدنی، ورزش پرداخته،زیراانسداد رگهای آنها ،ازبین رفته است.همچنین مصرف این عصاره را برای کسانی که سایش دندان(دندان کروچه ) داشته ویاجرم دندان دارند،مفید است .درآخرتوصیه می کنیم برای اینکه سیر را پوست بکنید، درکاسه ای آب ریخته و پس ازآن پوست سیررا به راحتی ازآن جدا کنید .
سیرولیموترش برای گرفتگی رگسیرولیموترشعصاره سیرولیموترشعصاره سير و پرتقالسیر ولیمو عصاره سيروليموترشمخلوط سیرولیموترشخاصیت سیرعصاره سيروليموترشخاصیت سیرسيروليموترشخواص سیرولیموترشعصاره سیر و ترشیعصاره سیر ترشیاثرات موثرسيرو ليموترش خواص سیرولیموسیرولیموسیروآبلیموخواص عصاره سیرتفاوت خاصیت سیر و ترشی سیرمصرف عصاره سیرولیمو ترشعصاره سیرولیموخواص سیروآبلیموسیر ولیموترشخاصیت سیرولیموترشسیرولیموترش شیرازیخواص سیر ولیمو ترششربت سیرولیموترش لیمو ی شیرازی همراه با تصویرخواص سيروليموترشخواص سیروابلیمومخلوت سيروليموترش شيرازيخواص سيروابليموخواص مخلوط سیروابلیموعصاره سیر وs سیر ولیمومخلوط سيروليموترشسيروليمو.خواص.ترشی.سیر.خواصخا‏ ‏صیت‏ ‏سیرعصاره ی سیرولیموترشسيروآبليموخواص درمانی سیرولیموترشترشی سیرولیموترشی سیر ولیموسیرولیمو ترش"خواص سیرولیموترش"معجزه سيروليموخواص سیرولیموترش شیرازیعصاره سیر و لیمو ترشترشي سيروليموترشسیر شیرازی شربت سیرولیموترشسیر ولیمو ترشسیروابلیموخاصیت سیر ولیمو ترشسیرولیموی شیرازیخاصيت سير وليمو" عصاره سیر"خواص مخلوط عصاره سیروآبلیموليموترش ورگخا صیت سیرخواص عصاره سیرولیموترشخواص سيروليموخاصيت سيروابليموزمان خوردن سیرولیموتصوير از سيروليموترشزمان مصرف مخلوط سیرولیموعصاره سیرولیموترش شیرازی خاصیت سیرولیمو خواص عصاره سيرمعجزه سيروليموترشسیر ولیمو شیرازیمخلوت سیرولیموترش باابمخلوت سیرولیموترشمخلوط سیر و لیمو ترشفوائد ﻋﺼﺎره ی ﺳﯿﺮسير وليموخواص سىرولىموخوردن سیروآبلیموطرزتهیه سیرولیموترترکیب سیرولیموترش شیرازیمخلوطسيروليموترشخواص درماني سيروليموترشسیرولیمو شیرازیمخلوط سیروآبلیموشربت سيروليموخواص درمانی ترکیب سیر و لیمو شیرازیخواص مخلوط سیر ولیمو ترشمعجزه سیرولیموترشمعجزه سیرولیموخواص ترکیب سیرولیموترشطرزتهیه شربت سیرولیموترشعصاره سیر ولیمو ترشخواص سير وليمو تر ش شيرازي اب سيروليموترش ترکیب سیرولیموترشمخلوط سير وليموانلاین عصاره سیرطرزتهیه معجون لیموشیرازی و سیرخواص سيروليمو ترشترکیب معجزه اسا لیمو و سیرعصاره سیر ولیمو ترشترکیب سیرولیموطرزتهیه مخلوط سیرولیمهخواص مخلوط سیروآبلیموعوارض معجون سیروابلیموتركيب سيروليموخواص سیر و ابلیموخوردن سیرولیموترشعصاره سیروابلیموخاصيت مخلوط سيروليموي شيرازيخاصيت مخلوط سيروليموترشترکیب لیمو سیرشربت سیروابلیموخواص سیروليموترشمعجون ليموشيرازى سيرخاصیت سیرولیمو ترشطرز تهیه معجون سیر ولیمو شیرازیترکیب سیر با لیمو شیرازیمعجون سیرولیموترشعوارض سیرولیموترشعصاره سير وليمو ترشطرزتهیه شربت سیرخواص سیرولیمو شیرازیليموشيرازى وسيرخاصیت شربت سیرولیموعصاره سیر ولیموترکىب سىرولىموترشعصاره سیروآبلیمو خاصیت عصاره سیرولیموترشخواص عصاره سیرولیمو مخلوط سیروابلیموعوارض خوردن عصاره سیر ولیموترشی لیمو ترش شیرازیخاصیت مخلوط سیر ولیمو ترشلیموترش شیرازیمخلوط سیر ولیموترشخواص ترکیب سیروابلیموتركيب سير وليموخاصيت سيروليموترش خا صیت درمانی لیمو ترشخواص سیر ولیمومصرف مخلوط سیروآبلیموشربت سیر ولیموطرزتهیه سیرولیموخواص مخلوط سیرولیمو ترشطرزتهیه سیروابلیموخا صیت ماکارونیخواص معجون سیروآبلیمومزایای سیرو لیمو ترش شیرازیمخلوت سیر ولیموترشعصاره سير وليمو ترش شيرازيمعجون سیر ولیمو شیرازیسیروابلیمو طرز تهیه معجزه لیمو شیرازی و سیر pdfخواص سيروابليمو خواص سیرو لیموخواص خوردن آبلیمو باآب خا صیت لیمو ترشمعجزه سیر و لیموشیرازیتركيب سيروليموترش "خاصیت سیر ولیمو"تهیه شربت سیروابلیمومعجون سیر و لیمو شیرازیمخلوط سیرولیمو ترشخواص عسل و ولیموعصاره سیرولیمو ترشخاصیت خوردن مخلوط آبلیمو باآب ناشتاطرزتهیه شربت سیرولیموفایده سیر ولیمو ترشخواص درمانی ترکیب لیمو شیرازی و سیرمعجون سيروابليموخاصيت سير وليموترش شيرازيمعجون سیر و ترشیﻋﺼﺎﺭﻩ ﺳﻰﺭﻭﻟﻰﻣﻮﺗﺮﺵمعجون سیر ولیمو ترشخا صیت لیمو ترشخا صیت پرتقالمخلوط سیر ولیمو ترشسيروابليمواثرات سیر ولیمو شیرازیعوارض مصرف سير وليمو ترشخا صیت لیمو شلیموشیرازی تركيب سيروليموترشخاصيت سيرخاصيت سير وليمو ترشدستورتهیه سیرولیموترکیب سیروابلیموعصاره سیرمخلوط سیرولیموترکيب.سيروابليموخاصیت مخلوط سیر و لیمو ترشعوارض سیرولیموترکیب لیمو شیرازی با سیرخواص معجون سیروابلیمومعجون سیرولیمو ترشخواص مضرات سیرولیمومعجون سيروآبليموعوارض معجون سیر ولیمو شیرازیمعجون سیرولیموخاصیت مخلوط ولیمو ترشسیرولیمو چه خاصیتی دارندمعجون سیر ولیموی شیرازی
venus irani ؛ سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ - 11:51:40 - [ 7 نظر و 5 تشکر]، خوانده شده 3337 بار

تشکر شده توسط: [سحر افشار] [blue sky] [Ayoub Delavari] [★ლکـــیــــــــــانـا ლ★ ] [امین ایرانپور]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر venus

 
venus irani venus irani


آفلاین

متاهل
اب مظهر پاکیست پس مانند اب پاک باشیم

 
دوستان

مينا دل

❤ ❤ ستاره ❤ ❤*رز سرخ*❤ ❤

ܓ✿هدا خداپرستܓ✿

فريد كريمي

♥㋡♥ سمباد ♥㋡♥

ایلــــــــــــیا .م
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.25612902641296 seconds