آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
   
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ بهنام راد

دشمن مگر آشی بپزد بهرم که ،

رویش دو وجب روغن اعلا باشد !

طلب کاران در سال جدید

از دست طلبکار فراوان هرگز

آسوده نبوده ایم یاران ! هرگز

لطفا شب عید زنگمان را نزنید

در باز نمی کنم به قرآن ! هرگز
***
شعرهای جالب درمورد عید نوروز

شعر سعدی در مورد عید نوروز

مبارک تر شب و خرمترین روز
به استقبالم آمد بخت پیروز
دهل زن گو دو نوبت زن بشارت
که دوشم قدر بود امروز نوروز
مهست یا ملک یا آدمیزاد
پری یا آفتاب عالم افروز
ندانستی که ضدان در کمینند
نکو کردی علارغم بدآموز
مرا با دوست ای دشمن وصال است
تو را گر دل نخواهد دیده بردوز
شبان دانم که از درد جدایی
نیاسودم ز فریاد جهان سوز
گر آن شب با وحشت نمی بود
نمی دانست سعدی قدر این روز

****************

برآمد باد صبح و بوی نوروز
به کام دوستان و بخت پیروز
مبارک بادت این سال و همه سال
همایون بادت این روز و همه روز
چو آتش در درخت افکند گلنار
دگر منقل منه آتش میفروز
چو نرگس چشم بخت از خواب برخاست
حسدگو دشمنان را دیده بردوز
بهاری خرمست ای گل کجایی
که بینی بلبلان را ناله و سوز
جهان بی ما بسی بودست و باشد
برادر جز نکونامی میندوز
نکویی کن که دولت بینی از بخت
مبر فرمان بدگوی بدآموز
منه دل بر سرای عمر سعدی
که بر گنبد نخواهد ماند این گوز
دریغا عیش اگر مرگش نبودی
دریغ آهو اگر بگذاشتی یوز
***برخیز که می‌رود زمستان
بگشای در سرای بستان
نارنج و بنفشه بر طبق نه
منقل بگذار در شبستان
وین پرده بگوی تا به یک بار
زحمت ببرد ز پیش ایوان
برخیز که باد صبح نوروز
در باغچه می‌کند گل افشان
خاموشی بلبلان مشتاق
در موسم گل ندارد امکان
آواز دهل نهان نماند
در زیر گلیم و عشق پنهان
بوی گل بامداد نوروز
و آواز خوش هزاردستان
بس جامه فروختست و دستار
بس خانه که سوختست و دکان
ما را سر دوست بر کنارست
آنک سر دشمنان و سندان
چشمی که به دوست برکند دوست
بر هم ننهد ز تیرباران
سعدی چو به میوه می‌رسد دست
سهلست جفای بوستانبان
**************شعر حافظ درمورد عید نوروز
رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید / وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید
مکن زغصه شکایت که در طریق طلب / به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید
ز روی ساقی مهوش گلی بچین امروز / که گرد عارض بستان بنفشه دمید
بهار می گذرد دادگسترا دریاب / که رفت موسم حافظ هنوز می نچشید
**************اشعار منوچهری درمورد عید نوروز
آمد نوروز هم از بامداد
آمدنش فرخ و فرخنده باد
باز جهان خرم و خوب ایستاد
مرد زمستان و بهاران بزاد
ز ابر سیه روی سمن بوی داد
گیتی گردید چو دار القرار
روی گل سرخ بیاراستند
زلفک شمشاد بپیراستند
کبکان بر کوه به تک خاستند
بلبکان زیر و ستا خواستند
فاختگان همبر میناستند
نای زنان بر سر شاخ چنار
باز جهان خرم و خوش یافتیم
زی سمن و سوسن بشتافتیم
زلف پر یرو یان بر تافتیم
دل ز غم هجران بشکافتیم
خوبتر از بوقلمون یافتیم
بوقلمونیها در نوبهار
**************شعر فرخی سیستانی درمورد عید نوروز
چون پرند نیگلون بر روی بندد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کوهسار
خاک را چون ناف آهو مشک زاید بی قیاس
بید را چون پر طوطی برگ روید بی شمار
دوش وقت نیم شب بوی بهار آورد باد
حبذا باد شمال و خرما بوی بهار
بادگویی مشک سوده دارد اندر آستین
باغ گویی لعبتان جلوه دارد در کنار
ارغوان لعل بدخشی دارد اندر مرسله
نسترن لولوی لالا دارد اندر گوشوار
تا بر آمد جامهای سرخ مل بر شاخ گل
پنجه های دست مردم سر برون کرد از جنار
راست پنداری که خلعتهای رنگین یافتند
باغهای پر نگار از داغگاه شهریار
**************جامی و عید نوروز بگشا نقاب از رخ باد بهاران
شد طرف چمن بزمگه باده گساران
شد لاله ستان گرد گل از بس که نهادند
رو سوی تماشای چمن لاله عذارن
در موسم گل توبه ز می دیر نپاید
گشتند در این باغ و گذشتند هزاران
بین غنچه نشکفته کهآورد به سویت
سربسته پیامی ز دل سینه فگاران

**************شعر عنصری درمورد عیدنوروز
باد نوروزی همی در بوستان بتگر شود
تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود
باغ همچون کلبه بزاز پر دیبا شود
باد همچون طبله عطار پر عنبر شود
سوسنش سیم سپید از باغ بردارد همی
باز همچون عارض خوبان زمین اخضر شود
روی بند هر زمینی حله چینی شود
گوشواره هر درختی رسته گوهر شود
چون حجابی لعبتان خورشید را بینی ز ناز
گه برون آید ز میغ و گه به میغ اندر شود
افسر سیمین فرو گیرد ز سر کوه بلند
باز مینا چشم و دیبا روی و مشکین پر شود
روز هر روزی بیفزاید چو قدر شهریار
بوستان چون بخت او هر روز برناتر شود
شعر طنز نوروزشعر طنز درباره بهارشعر در مورد عید نوروزعيد نوروز طنزشعر طنز درمورد عيدشعر درمورد قرآنشعر درموردقرانشعر درمورد قراناشعار طنز عیداشعار سعدی در باره بدگوئیشعر طنز عیدشعر طنز عیدی شعر های طنزی در مورد عیدشعر درباره عید نوروز شعر درمورد عیدشعر طنز عيدشعر طنز بهارش عر طنز عیدعید نوروز در شعر شهریارشعر هایحافظ شهریار site:http://www.ashpazonline.comاشعار کودکانه در مورد عید نوروزشعر درمورد عید نوروزشعر کودکانه در باره عید نوروزشعردرباره عیدنوروز ونمایششعر طنز نوروزیشعرطنزدرموردبهارشعرهای طنزدرمورد بهارشعر هایی درباره ی گوزauv xkcشعر عید طنزشعرکودکانه در مورد بهار نوروز سال نواشعار طنز عید نوروزیشعرکودکانه درمورد عیدنوروزشعرراجب عیدنوروز سروددرمورد عید نوروزشعر طنز در خصوص عید نوروز عر طنز نوروزیشعر کودک در مورد بهار و عید نوروزشعر بهار و نوروز برای کودکانشعر كودكانه در مورد عيد نوروزشعر طنز بوی عیدی اشعار طنز راجب عید نوروزشعر طنز دار در باره عید نوروزشعر طنز در مورد عید نوروزشعرطنز درباره نوروزشعری از فردوسی درباره عیدشعر کودکانه درباره ی عید نوروزشعرکودکانه در مورد عید نوروزشعرکودکانه عیدنوروز شعر درباره نوروز از خیام شعر مولانا درباره نوروزشعر طنز شب عیدشعری درموردعیدنوروزشعر هایی درباره عید نوروزشعرطنز در مورد بهارشعر کودک درباره ی عید نوروز شعرطنزدرباره نوروزشعرطنز عید نوروزطنز شعر نوروزشعر طنز اصفهانی‌ نوروز شعر کودکان درباره ی عید نوروزشعر راجب عید نوروزشعر طنز برای شب عید نوروزشعر درباره ی عید نوروز برای کودکانشعر درموردعید نوروزنمایشنامه طنز در مورد عیدنوروز و مبارکشعرهاي طنز نوروزيشعرهایی درخصوص عید نوروزشعردر مورد عید نوروزشعرطنز درخصوص شب عيدنوروزشعر طنز بهاریشعری از حافظ راجب عید نوروزشعر حافظ عید نوروزشعر طنز ویژه عیدشعر طنز نوروزيطنزدرموردبهارطنز درباره ی عید و بهارشعرطنز شب عیدنوروزشعردرباره عیدنوروزشعردرباره ی عیدنوروزشعر کودکانه در مورد عید نوشعر درباره بهار شعر کودکانه در مورد عید نوروزترانه کودکانه درموردعید نوروزشعر نوروزشعرکودکانه ی عیدنوروزاشعار حافظ و سعدی درباره ی عید نوروزشعر طنزدرمورد نوروز شعر طنزدرباره عیداشعارحافظ درخصوص نوروزشعر طنزدر مورد عید نوروزشعر در مورد عید نوروز خیامشعر طنز در باره نورزوشعرشهریاردرباره بهاروعیدنوروزشعر طنز در باره ی عید نوروزشعرطنزبرای عید نوروز"شعرهای طنز نوروزی"شعر عیدنوروزطنزدر مورد عیدنوروزدرموردبهار وعيدنوروزشعری از خیام درباره نوروزشعرعيد وبهار ازخيامشعر طنز درمورد بهاراشعار سعدی درمورد نوروزشعر نوروزیشعر درباره سال نوشعر در مورد نوروزشعر عید نوروزپست طنز مخصوص نوروزشعر درمورد نوروزاشعار حافظ در موردبهار ونوروزشعر در مورد عید نورویشعر درمورد نوروز طنزشعری از مولانا در مورد عیدسرودی درموردعیدنوروزابیات نوروزی حافظطنز نوروزترانه کودکانه در مورد عید نوروزشعرکودکانه نوروزسوز قرآن / شعرشعردرباره ی خود پسندیاس طنزدرباره عید قربانشعرشهریاردرباره مادرشعر طنزدرباره ی عیدنوروزموضوع طنزدر مورد نوروزشعرراجب مینانمایشنامه طنز کودکانه عید نوروزشعركودكانه عيد نوروزدرموردعیدنوروزشعرهای کودکانه عید نوروز شعر طنز برای عید نوروزشعر در باره ی عیدشعرطنز درباره ي عيد نوروزشعری درباره عیدنوروزشعر كودكانه عيدنوروز شعر هایی کوتاه درمورد عید نوروزشعر راجب نوروز کودکانه شعر دربار ه ی عید نوروزعیدنوروز طنزنمایشنامه در مورد نوروز تکلیف عیدنوروز کودکاناشعاري از سعدي عيد نوروزاشعار زيبا در باره عيداشعار بلند براي عيد نوروزشعر درباره ی عید نوروزشعر طنز برای عیدنوروزشعری طنز در مورد عید نوروزشهر طنز درموردبهارشعردرباره ی عید نوروز شعر کودکانه در باره نوروزسرود درموردعیدنوروزشعر خنده دار درمورد عید نوروزشعری راجب نوروزدرموردعیدنوروزی چه نوروزی است {اسمس طنزدر مورد نوروز }شعری از خیام درباره نوروز شعرعيدشعر درباره ی بهاروعیدنوروزدکلمه.دربارهی.نوروزطنزنمایشنامه طنز دبستان مخصوص عید نوروزشعر جمله بهار عید نوروزشعرطنز نوروزدرموردسال نوشعر حافظ راجب نوروزشعر در باره عیدشعر طنز عىدشعرعيد نوروز در مورد تکلیف نوروز شعرهای عیدنوروزاس نوروی شعر در مورد عيد نوروزشعر درمورد عيد نو روزشعرهای طنز درباره ی عیدشعرهای کوتاه درموردعید نوروزشعر طنز درباره عید نوروزاس عیدنوروزشعر نوروزی از سعدیاشعار سعدی در موردبهارشعر کودکانه در مورد بهار و عید نوروزعیدنوروز شعر درباره ی عید نوروزشعر ی درمورد عید نوروزشعر طنز مخصوص عید نوروزشعردرباره ی نوروزشعرهای طنز در مورد عیدمتنهای زیبا برای بهاروعیدنوروزپست طنز نوروزیشعر بلند در مورد عید نوروزشعری سعدی از عید نوروزشعر طنز درباره عيد نوروزشعر شهریار در مورد عیدنوروزطنز عید نوروزپست در مورد نوروزشعر در باره عید نوروز شعر عیدنوروزشعر طنز برای عید نوطنز هایی راجب عید نوروزشعری ازحافظ درموردعیدشعر طنز درباره ی عیدشعرهای عید نوروزسه صفحه ی کا مل درباره ی عید نوروززیبا ترین و بزرگ ترین شعردرباره ی عیدنوروزشعر های طنز در مورد عیدشعر طنز درباره نوروزشعر در باره سال نوشعرطنز نوروزیعید نوروز ازسعدیدرمورد عیدنوروزپست عیدپست نوروزشعر طنز عید نوروزشعر تشکر عیدی طنزعيـد نوروز شعر طنز شعر های مخصوص عیدوبلاگ در مورد عید نوروزشعرشهرياردرباره نوروزدرخصوص عید نوروز در شعرحافظاشعار عيد نوروزشعرهای نوروزیاشعاری درموردعیدشعرهای شهریار در مورد عید نوروزشعری در مورد عیداشعار حافظ در مورد عید نوروز شعر حافظ درمورد نوروزطنز نوروزیشعر طنز در مورد عید و بهارشعر کردی در موردبهارشعرطنز درموردعیدشعر طنز کوتاه عیددربار ه ی عید نوروزدرمورد نوروزاشعار طنزبهاریشعری درباره ی عیدنوروزشعر طنزدرمورد سعدیشعرهای طنز نوروزیشعرهای طنز کودکانهشعر طنز با موضوع نوروزاطلات کا مل دربارهی نرگس محمدی یک شعر طنز برای عیدشعردر بارهی حجابیشعرطنزواسه گوز
بهنام راد ؛ جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ - 15:04:39 - [ 11 نظر و 4 تشکر]، خوانده شده 4462 بار

تشکر شده توسط: [ღ❤★❤★❤ستاره آسمانی ❤★❤★❤ღ] [بانوی ✿ آســــمانی ✿] [ ((فاطمه جاوید)) جاوید] [الناز ***]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر بهنام

 
بهنام راد بهنام راد


آفلاین

متولد: 19 / 1 / 1365
مجرد
شهر: تهران
در این اتاق تهی پیکر انسان مه آلود ! نگاهت به حلقه کدام در آویخته

 
دوستان

نیلا بهاری

نسیم **همدلی**وروجك47

n sh

ملیحه شهابی

نفیسه گلیHAM.....

یـاسمـن♥دوستے ♥ (وروجکـ19)
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.17605996131897 seconds