آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
   
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[حیدر بابا دنیا یالان دنیادی ...]

 
     


وبلاگ حسن گل رز
گزیده شعر های ترکی شهریار


حیدر بابا، دنیا یالان دنیادی ،

سلیماندان ، نوحدان ، قالان دنیادی .

اوغول دوغان ، درده سالان ، دنیادی .

هر کسیمه هر نه وئریب ، آلیبدی ،

افلاطوندان ، بیر قوری آد ، قالیبدی .حیدر بابا ، گون دالوی داغلاسین

یوزون گولسون ، بولاخلارون آلاسین

اوشاخلارون بیر دسته گول باغلاسین

یئل گلنده ور گتیرسین بویانا ،

بلکه منیم یاتمیش بختیم اویاناحیدر بابا ، سنون یوزون آغ اولسون !

دورت بیریانون بولاغ اولسون ، باغ اولسون !

بیزدن سورا سنون باشون ساغ اولسون !

دنیا قضو قدر ، ئولوم ایتیمدی !

دنیا بویی اوغول سوزدی ! یتیمدی !حیدربابا ، یولوم سنن کج اولدی ،

عمروم کچدی گلممدیم گج اولدی ،

هئچ بیلمدیم گوزللرون نج اولدی

بیلمزدیم دنگه لوار ، دونوم وار ،

ایتگین لیک وار ، آیرلیق وار ، ئولوم وار

حیدر بابا دنیا یالان دنیادی ...

حیدر باباشهریار عاشیش حسنمعنی شهر حیدر بابا دنیا یالان دنیادحیدر بابا دنیا یالان دنیا دیمتن شعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادیمعنی فارسی شعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادیشعر ترکی دنیا یالانحیدربابا دنیاشعر تركي حيدر بابا دنيا يالان دنياديحیدر بابا دنیا یالان دنیادی ترجمه معنی شعر حیدربابا دنیا یالان دنیا دیشعر حيدر بابا دنيا يالان دنياديحیدر بابا دنیا یالان دنیا دی ترجمهشعر ترکی شهریار حیدر بابا دنیا یالانحیدر بابامتن ترانه یالان بو ذنیامتن حيدر بابا دونياترجمه شعر حیدربابا دنیا یالان دنیادیشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادیحیدر بابا دنیا یالان ترجمهترجمه حیدر بابا دنیا یالان دنیادیحیدر بابا دنیا یالان دنیادی با ترجمهمتن ترانه ترکی دنیا یالان دنیادیمعنی حیدر بابا دنیا یالان دنیا"حیدر بابا دنیا یالان دنیا دی"حیدر بابا دنیا یالان دنیادیحیدر بابا دنیا یالان دنیادی ترجمه فارسیشهر یالان دنیا حیدربابا از شهریار با ترجمه فارسیدنیای یالان دنیادیاهنگ حیدر بابا دنیا یالان دانلوند اهنگ حيدر بابا دنيا يالان دنيادي دنیا یالان دنیادیترجمه حیدر بابادنیا یالان دنیا دیشعر حیدر بابا حیدر بابا دنیا جلان دنیادیدنیا یالان دنیادی شهریارترجمه شعر حیدر بابا، دنیا یالان دنیادی ،حیدربابادنیا یالان دنیا دیشعر دنيا يالان دنيادي حيدر بابامتن شهریار یالان دنیاشعر شهریار باباحیدر دنیا یالان دنیادیشعر شهریارحیدر بابا دنیا یالان دنیا دیدنیا یالان یالان یالان دنیا یالانشعر دنیا یالان دنیا حیدر باباشعر حیدر بابا شهریارآیرلیقحیدربابا گون دالوی داغلاسینشعر های حیدرباباحیدر بابا دنیا یالان دنیادی حیدربابا دنیا دنیایحيدر بابا دنيا يالان دنياديشهر حیدر بابا دنیا یالان‎ ‎دنیادیاهنگ حیدر بابا دنیا یالان دنیادیاهنگ دنیا یالان دنیادیشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیاریشعر دنیا یالان دنیادی حیدربابا با معنی فارسیشعری ترکی یالان دنیادیترجمه شعر حیدر بابا٬ دونیا یـــــــالان دنیادیشعر حيدربابا دنيا يالان ترجمهحیدر بابادنیا یالان دنیادیشعر دنیا یالان دنیادیدنیا یالان دنیادیشعر شهریار حیدر بابا بو دنیا یالان دنیا دوساقول حسن شهريارترانه دنیا یالان دنیا دیدنيا يالان دنياديشعرحیدربابادنیایالان دنیادیشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیا دیشعر حیدر بابا دنیا یالان دهحيدربابا دنيا يالان دنياديشعرشهریارمتن یالان دنیاحیدربابا دنیا یالان دنیادی دنیا یالان دنیادشعردنیایالان دنیادیترجمه ترانه اذری یالان دنیاشعرترکی حیدر بابا دنیا یالان دنیادیحیدر باب دنیا یالان دنیادیمتن شعر حیدر بابا دنیا یالان دنیا دهحیدربابادنیا شعر متنمتن شعر حیدر بابا یالان دنیا دنیادانه وار نه یوخبو دنیا یالان دنیادیشعر شهریار دنبا یا لان دنیا دی با صدای خورششهریارشعرترکی دنیا یالان دنیادیدنیا یالان دنیادی با صدای شهریارشعرتركي شهريارمعنيترانه یالان دنیا شهریارحیدر بابا دنیا یالان دنیا ده سلیمان ترکیشعر دنیا یالان دنیادی حیدر بابا(شهریارحیدر بابا دونیا یالان دنیادیمتن شعر یالان دونیا شهریارمتن شعر حیدربابا دنیا یالان دنیادیشعرحدیربابا دنیایالان دنیادیمتن یالان دونیا شهریارشعر شهریار حيدر بابا دنيا يالان دنياديحیدر بابا دنیا یالان دنیا درحيدربابااهنگ ترکیه حیدر باباشعر ترکی حیدر بابا دنیا یالان دنیادی اهنگتركي شهريارحيدريحيدربابا دنيا يالان دنيا دي ترجمه متنترجمه شعر فارسی دنیا یالان دنیادیمتن شعر حيدر بابا دنيا يالان دنيا ديشعر ترکی گل رزترانه ترکی یالان سوزدیشعر ترکی حیدربابا دنیا یالان دنیادیشعر های ترکی در مورد یالان دونیاشعرحیدر بابادنیا یالان دنیا دی درداسالان دنیادی شعرحیدربابادنیایالان دنیاد درد سالان دنیادحیدر بابا دنیا یالان دنیادی اهنگحیدربابایه دنیا یالانشعر دنیا یالان دنیا دیحیدر بابا دنیا یالان دنیادی با معنی شهر تبريز است جان قربانانحیدر بابا گل غنچه سهدينا يالان دنياديشعر های حیدر بابا دنیا یالان دنیا دهشعر ترکی شهریار دنیا یالان دنیادیشعر شهریار يالان دنيا با ترجمهشعر حیدربابا دنیا یالان دنیادیشعر ترکی شهریار حیدر بابا دنیا یلان دنیاد متن شعر حیدر بابا دنیایالان دنیادی از شهریاروحيد حسن آذريحیدر بابا دنیاشعردنیا یالان ده حیدرباباشعرهای حیدر باباحیدربابادنیایالانشعر های ترکی دنیا یالان دنیادیشعر دنیا یالان حیدر باباشعر حيدر بابا دنيا يالانشعرترکی درباره یالان دنیاشعر ترکی یالان دنیا شهریارحیدر بابا دنیا یالانشعر های ترکی در مورد حیدرباباشهریار حیدر بابادنیاشعر تركي حيدربابادنيايالانحيدربابا دنيا يالانشعر ترکی دنیا یالان دنیادیشعر ترکی حیدر باباشعرحیدر باباحیدر بابا ترکیشعر حیدر بابامتن شهر حیدربابا دنیا یالان دنیادی شهریارمتن ترکی حیدر بابا دنیا یالان دنیا دیشهري تركي از يالان دنيادي شهریار یالان دنیاشعر های حیدر بابا دنیا حیدر بابا دنیا یالان دنیا دی با ترجمهشعر دنیا یالان دنیادی با صدای شهریارشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادی شهریارشعر آذری شهریاریالان دنیاحیدربابا دنیا دردسالان شعر شهریار حیدر بابا دونیا یالاناهنگ حیدربابادنیایالان دنیادیشعر حیدر بابا یالان دنیااز شهرهای حیدر بابادنیایالان دنیادیشعرترکی آیرلیقحیدر بابا دنیا با معنیترانه حیدر بابا دنیا یالان دنیادیحیدربابادنیاغزل ترکی حیدر بابا دنیا شعر حیدر بابا دنیا یالان دو شعر ترکی حیدر بابا دنیا یالان دنیا دی شعر ترکی حیدر بابا دنیا یالان دنیا دی معنی فارسیمعنی شعر یالان دنیا شهریارحیدر بابا بی دنیا یالان دنیادی با معنیمتن شعر حیدربابا دنیا یالان دنیادی از شهریارشعر ترکی شهریارحیدر باباشعرترکی حیدربابا دینایالان دنیاشعر های حیدر باباشعر یالان دنیا شهریارشعر دنیا یالن دنیا ده شعر در مورد یالان دنیاشعر دنیا یالان دنیادی شهریارشعري از حيدربابا دونيا يان دونياديمتن حيدر بابا دنيا يالانشعر ترکی حیدربابا دنیا قضو قدر الومحیدر بابا دنیا یالان دونیادیمتن شعر ترکی حیدر باباحیدر بابا دنیا یالان دنیا دنیا یالان دنیا با صدای شهریارمتن شعر یالان دنیا ترکیهشعرکامل حیدربابا دنیا یالان دنیادی باترجمهشهر حیدرباباشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادی شهریارحیدر باب دنیا یالان دنیادو سلیماندا ن نوحدان قالان دنیادومتن اهنگ ترکی حیدربابا دنیا یالان دنیادمتن حیدر بابا دنیا یالان دنیادی سلیماندان نوحدان قالان دنیادیشعرهای ترکی حیدر بابا...دنيايالان دنيا دي...یلان دنیاحیدر بابا یالان دنیامتن شعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادیرشعر های ترکی شهریارشعر حیدربابا در مورد عشق بامعنی فارسیترانه های دوغانمتن شعر حيدر بابا دنياشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادی با ترجمهشعرهای ترکی شهریار حیدر بابامتن حیدر بابا دونیا یالان دونیادیشعردنيا تركي شهريارشعر شهریار حیدر بابا دنیا یالان دنیا دهشعر شهریار حیدر بابا دنیا یلان دنیا دهدنیا یا لان دی حیدر باباحیدربابا دنیا یالان دنیادی همراه با ترجمه يالان دنيااهنگ حیدر بابامتن شعر حیدر بابا دنیا یالان دونیادیحیدر بابا دنیا یالان دنیا ده اهنگمتن حيدر بابا دنيا يالان دنيا ده درد سالان دنيا ده دهحیدر بابا دنیا یالان دنیادوحیدربابا دنیا یلان دنیادر متن شعر ترکی دنیا یالان دنیا شهریارشعرحیدر بابا دونیا یالان دونیادی ترکیمتن ترکی شهر حیدر بابا دونیا یالان دونیادمتن حیدر بابا دنیا یالان دنیا دیحيدر بابا دنيا يالان دنيادي ترجمهمتن شعر های ترکی در دنیامتن شعر های ترکی حیدر بابا اهنگ شعر شهریار دنیا یالان دنیادیشعر شهریار دنیا یالان دنیادیحيدر بابا دنيايالان حیدر بابا دنیا یالان دونیادی سلیماننان نوحدان قالان دنیادیمتن شعر حیدر بابا دونیا یالان دونیادیمتن شعرحيدربابادنيايالان دنيادشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادى...سلیمان‌دان، نوح‌دان قالان دنیادى حیدر بابا دنیا یالان دنیا دواهنگ دنیا یالان دنیادو حیدرباباازشعرای استادشهریار دنیا یالان دنیادی متن شعرحیدر باباشعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادهصدای حیدربابا شعر یالن دنیاشعر شهریار دونیا یالان دونیادیمعنی دنیا یالان دنیادی...سلیمانان نوحدان قالان دنیادیاهنك حيدر بابا دنيا يالان دنياشعر تركي شهريار دنيا يالن دنيادي"شعر هاي تركي شهريار"شعر شهریار ترکی دنیا شعرترکی حیدر بابا استادشهریارشعرتركي درباره دنياشعر باباحیدر شهریارشعر یالان دونیامتن حیدربابا دونیا یالان دونیادیشهریا ر شعر ترکی دنیا یالان دنیادیدنیا یالان شهریارحيدربابادنيايالان دنيادومتن شعرحیدربابادنیایالان دنیادیحیدر بابا بو دونیا یالان دنیاشعر حیدر بابا شهریاحیدر بابا دنیا یالتن دنیا دیشعر های ترکی از حیدر باباشعرهای باباشهریارشعر دنیا یالن دنیادیشعرترکی بامعنیشعردنیاازشهریارحیدرباباشعر چهارشبه سوری حیدر باباحیدر بابا دنیا یالان دنیادی ئانلودمتن شعر حیدر بابا دنیا یالان دنیادهحیدربابا دنیا یالان دنیادهشعرکامل حیدرباباشعرحیدربابادنیایالان دنیاشعر حيدر بابادنيا يالان دنياديشعر ترکی حیدر بابا دونیا یالان دنیادیحیدربابا دنیایالان دنیادهشهر یالان دنیا حیدر بابامتن حیدربابادونیا یالان دونیادیحیدربابا دنیا یالان دنیااهنگ حیدر بابا دنیا یالان دنیا یالانشعرترکی درباره دنیا از عاشیقهاترجمه فارسی شعردنیا یالان متن شعر حيدر بابا دونيا يالان دونياديشعر شهریارحیدر بابامعنی حیدر بابا دنیا یالان دنیایمتن اهنگ حیدربابادنیایالان دنیادی سلیماندانايان دنيا يالان دنيا سليمانان قالان دنيابودنیا یالان دنیادیرحیدربابا دنیایالانشعر حیدربابا دنیا یالان دنیادرحيدر بابا دنيا يالان دنيادهحیثدر بابا دنیا یالان دنیا دیمتن شعر يالان دنيا شهريارشعر های ترکی حیدر بابا حیدر بابا دنیا یلا دنیا معنی شعر حیدر بابا دنیا یالان دنیا دو شهریارحیدربابادنیایالان دنیادیترجمه شعرحیدر بابا دنیا یالان دنیادی شهریار متن شعر حیدر باباشعر دنیا یالان دنیا حیدر بابا بو دنیا یالان دنیادیحیدر بابا سلیمانان قالان دنیادیحيدر بابا دنيا يالان دنيا دهشعر ترکی شهریارشعرهای شهریا ر حیدر باباترجمه شعر حیدر بابایالان دنیاشعر ترکی در دنیاشعر ترکی حیدر بابا دنیایالان دنیادیشعر تركى شهريار(دنيا يامان دنيادى)شعرترکی حیدربابا دنیا یالان دنیادیحیدربابا دنیایالان دنیادی سلیمانان نوحدان قالان دونیادیشعر شهریار یالان دنیابیتایلان دنیاشعر تركي دنيا يالان دنياديبو دنيا يالان دنيا دىبو دنيا يالان دنياشهریارشعر ترکی به دنیا یالان دنیاشعر شهريار درباره دنيا يالان دنيادي
حسن گل رز ؛ یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۱ - 18:47:03 - [ 29 نظر و 16 تشکر]، خوانده شده 2811 بار

تشکر شده توسط: [❤★دربه در همیشگی★❤] [╣ ♥ رزاℋ امینی♥ ╠ ] [ミ •°♛پادشاه محـمد ミ ♪♪ Heison •°] [ ] [داد شاه] [ ღ♥ღஜ•شبنم سحری ღ♥ღஜ•] [~¥ارمـــان ✿ مـــهـــربـــون❷ ¥~] [فریده ...] [غزل ***] [{❀✿❀╝ஐ✿ .گلهای رازقی ✿ஐ╚❀✿❀}] [ ╣ ♥ حمیــــدℜ ایــــران ♥ ╠] [وروجک عاشق] [حسن گل رز] [ღ•*´¨`*•.ღسوزانღ•*´¨`*•.ღ مابقا فینی شیء] [لیلی همتی] [•*✿*•.ღ آرمناک . آرشا •*✿*•.ღ ]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر حسن

 
حسن گل رز حسن گل رز


آفلاین

شهر: تبریز
قشنگترین حس ،وقتیکه بدونی هیچوقت فراموش نمیشی...این حس تقدیم تو...

 
دوستان

♣♚♠ ωـامـاלּ شاهـے پـور ♣♚♠

بیتا اسدی

آرميتا مجد

شهره شهرابی

نازدونه

عسل 66
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.045405149459839 seconds