آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ ( علي خرمشهر ) *
ای نگاهت نخی از مخمل و از ابریشم

چند وقت است که هر شب به تو می اندیشمبه تو آری ، به تو یعنی به همان منظر دور

به همان سبز صمیمی ، به همبن باغ بلوربه همان سایه ، همان وهم ، همان تصویری

که سراغش ز غزلهای خودم می گیریبه همان زل زدن از فاصله دور به هم

یعنی آن شیوه فهماندن منظور به همبه تبسم ، به تکلم ، به دلارایی تو

به خموشی ، به تماشا ، به شکیبایی توبه نفس های تو در سایه سنگین سکوت

به سخنهای تو با لهجه شیرین سکوتشبحی چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده استدر من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم ، عاشق دیدار من استیک نفر ساده ، چنان ساده که از سادگی اش

می شود یک شبه پی برد به دلدادگی اشآه ای خواب گران سنگ سبکبار شده

بر سر روح من افتاده و آوار شدهدر من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم ، تشنه دیدار من استیک نفر سبز ، چنان سبز که از سرسبزیش

می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویشرعشه ای چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده استآی بی رنگ تر از آینه یک لحظه بایست

راستی این شبح هر شبه تصویر تو نیست؟اگر این حادثه هر شبه تصویر تو نیست

پس چرا رنگ تو و آینه اینقدر یکیست؟حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش

عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوشآری آن سایه که شب آفت جانم شده بود

آن الفبا که همه ورد زبانم شده بوداینک از پشت دل آینه پیدا شده است

و تماشاگه این خیل تماشا شده استآن الفبای دبستانی دلخواه تویی

عشق من آن شبح شاد شبانگاه تویی
شعر صبح بخیرشعر جملات ادبي سلام و صبح بخيرشمعرهای صبح بخیریسلام صبح بخیرشعر صبح بخيررباعیات صبح بخیراشعار کودکانه برای صبح بخیرشعر کوتاه در مورد صبح بخیراشعار صبح بخيرشعر زیبای صبح بخیرصبحت بخیر شعرصبح عالی بخیراشعارﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮ ﺷﻌﺮ ﺳﻼﻡشعربراي صبح بخيرشعر در موردسلام وصبح بخیرشعردر مورد شب بخیر شعر براي صبح بخير اشعار صبح بخیریاشعارصبح بخیرشعرصبحصبح بخيرشعر زیبا صبح بخیرپيام سلام صبح بخيرشعربرای شروع صبحصبح بخیرشعرشعر زيباي صبح بخيرشعرصبح بخیرشعر و غزل سلام و صبح بخیرصبح بخیرشعر سلام صبح بخيرمنتخب اشعار صبح بخيرشعر صبح شما بخيرجملات صبح بخیرشعرهای صبح بخیرییک شعر در مورد صبح بخیرسلام صبح به خیرپيام سلام صبح بخير جديد جديداشعاری در وصف صبح بخیر شعر صبح بخیر کودکانهشعر برای صبح بخیرصبح بخير شعرشعری در وصف صبح به خیرصب بخيري زيباپيام صبح بخيرصبح بخير. شعرابیات سلام و صبح بخیرشعر شب بخیرشعر های زیبا برای صبح بخیرپیام زیبا در مورد صبح بخیرشعر های صبح بخیرشعر سلام و صبح بخیرشعر درباره صبح بخیرشعر سبح به خیرصبح بخیر شعرشعر صبح بخیریشعرصبح بخيرشعر در مورد صبح بخیرشعر کوتاه در مورد صبح بخیراشعار در باره صبحشعر واسه صبح صبح بخیر عشق من صبح بخیر در اشعار شعری صبح بخیریشعری برای سلام وصبح بخیرشعر های صبح بخیریصبح بخیر شعرشعر زیبا در مورد صبح بخیرجملات زیبا در موردصبحشب بخیر شعرشعر صبخ بخیرسخن زیبا در مورد صبح بخیرشعر درباره سلام و صبحجمله زیبا در مورد صبح بخیرصبع بخیر شعراشعار در مورد صبح بخیریجملات صبح بخیر عرفانیشعرهای صبح بخیراشعارصبحپیام صبح به خیرشعر شاد صبح بخیرشعر زیبا برای صبح به خیر اشعارصبح بخيرسلام و صبح بخیر ادبیشعر ناب صبح بخیرشعردرباره صبح بخيرزيباترين شعر هاي صبح بخيريشعر‌های برای دوست صبح بخیرشعرصبح بخیر "جملاتی در مورد صبح بخیر"شعر در وصف صبح بخیرمتنهایی زیبا در موردصبحشعرصبح وسلامشهر در باره وصف صبحشعر نو صبح بخیرشعر ها برای صبح بخیریشعرزیبا شب بخیرمتن زیبا در مورد صبح بخیرشعر صبح بخیر زیباشعر های شب بخیرشعر بسیارزیبا صبح بخیرشعر و متن سلام صبحت بخیرشعری در مورد صبحشعری در مورد سلام صبح بخیرشعر در مورد صبح بخيرجملات ادبي صبح بخير شعرسلام نفس صبح بخیرپیام های صبح بخیرشعرشب بخیربهترین شعرصبح بخیر عاشقانهبهترین شعر صبح بخیرشعر زیبا برای گفتن صبح بخیراه صبح بخیر شعرصبحعالي ترين صبح به خيراشعار صبح بخیرشعری برای صبحشعر زیبا صبح بخیرشعر در مورد صبح بخير گفتناشعاربراي صبح بخيرپیام صبح بخیر زیباپیام سلام و صبح بخیر صبح بخیر به صورت شعرشعر زیبای صبح به خیرشعر براي شب بخيرشعر و پيام هاي صبح بخيريپیام کوتاه در موردصبح بخیرپیام سلام صبح بخیرپیام سلام وصبح بخیرشعرسلام کودکانهشعر سلام صبح بخیربرای مدرسه شعر صبحت بخیرسلام و صبح بخير شعر کوتاه برای صبح بخیرشعر در مورد صبحشعرکوتاهی درموردصبحشعر سلام وصبح بخیرشعرسلام صبحشعرصبح دبستان شعر سلام کودکانهشعر سلام صبح بخیرشهر در مورد صبح بخيرشعر برای صبحشعر صبح پاییزی بخیراشعار برای صبح بخیریپیام سلام و صبح به خیرشعر کوتاه صبحت بخیرصبح بخیر عاشقانهشعر صبحپیام های صبح بخیر وعاشقانه به دوستیه شعر برای صبح بخیرشعرسلامبهترين شعر صبح بخيراشعارصبح بخیریشعرصبح.بخیرسبح بخیرمتن زيبا در خصوص صبح بخير گفتنمتن شعر برای صبح بخیرشعری در باره صبح بخیر گفتنجمله در مورد صبح بخیر گفتنشعر صبح به خیرسلام صبح بخیر شعرشعرصبح بخيريشعرصبح بخیریپيام صبح بخير زيبااشعار سلام صبح بخیرمتن زیبا و قشنگ در مورد صبح بخیرشعر های زیبا صبحت بخیرمتنهاي سلام و صبح بخير گفتنتصویر صبح بخیری یک شعری زیبای صبح بخیرجملاتی در مورد صبح بخیر گفتنشعر هاي شب بخيرشعرصبح زیبای پاییزشعر در خصوص سلامشعر در باب صبح بخیر به یارشعرزیبا صبح بخیرشعر هاي صبح بخيريشعر عاشقانه که صبح بخیر در شعر زیبا شب بخیرشعرکوتاه صبح بخیر ابجیمتن براي صبح بخيرشعر کودکانه درموردصبح بخیرجملات زیبا راجع به صبح بخیریشعر عاشقانه در مورد صبح بخيراشعار صبح به خیرصبح بخیر از اشعار حافظشعرصبح بخیرزیبامتن زیبا درباره سلام صبح به خیرپيام صبح بخير جديدسلام و صبح بخیر زیباپيام سلام و صبح بخيرشعرهای صبح بخیر کودکانهشعر صب بخیر قشنگجمله زيبا براي صبح بخيرشعر های در مورد شب بخیرشعرهای زیبای سلام وصبح بخیر برای دوست و معشوقجملات صبح بخیرزیباشهر هاي صبح بخيريشعرصبح به خیرشعر قشنگ برای صبح بخیرسلام وصبح بخیرمتن زیبای صبح به خیر گفتنتجملات عاشقانه صبخ بخیراشعار ناب شب بخیربه صبح سلامشعر کوتاه شب بخیرمتنزیبا در بارع صبح بخیرپیام صبح بخیرغزل در مورد صبح بخیرمتنهایی برای سلام و صبح بخیر شعرصبح بخیرعاشقانهشعر در وصف صبح بخیر گفتناشعارعاشقونه برای شب بخیر شعر درباره شب بخیرجمله در مورد صبح بخیرشعرسلام صبحبخیرشعر قشنگ صبح بخیردروصف صبح بخیرپيامک در مورد صبح بخير گفتنبهترين شعر هاي صبح بخيريجانم صبح بخیرشعر صبح بخیر کردیشعر های کوتاه برای صبح بخیر گفتنمتن درموردصبح بخیرشعر در مورد صبح بخیر از سعدی متنهای زیبا در مورد گفتن صبح بخیرشعربرای صبح بخیریشعرهاي صبح بخيريشعر هاي زيبا در وصف صبح بخير متن کوتا در باره صبح بخیرشعرهای صبح بخیری حافظبهترين شعر براي صبح بخير گفتنشعر درباره سلامجملات زیبا در وصف صبح و سلام شعرزیباصبح بخیرشعرصبح خیرمتن شعرهایی در مورد صبح وسلامشعر صبح بخیر از حافظیک جله زیبا راجب صبح بخیر گفتنشعرهاي صبح بخيرمنظرهای زیبا صبح بخیری شعر در وصف صبح بخيريشب بخیرعاشقانهsms E های صبح بخیری و شب بخیری زبان جملات زیبا برای گفتن صبح بخیر به معشوقصبحت بخیر شعرنوشعر صبح بخیر حافظرباعي صبح بخيراشعارسلام صبحسلام صبح بخیرعرفانیشعر نو درباره صبح بخیرسلام صبح بخیر زیباشعر واسه شب بخیرشعرزیبای صبح بخیرشعر شب بخیریموردسلامشعر در موردسلام اشعاردر موردصبح بخيرصبح یعنی غزل ناشتای تومتن ادبی صبح بخیراشعاري در وصف صبحجملات زیبا صب بخیرسلام و صبح در شعرشعر صبح بخیری به معشوقهمتن آهگ درموردصبحصبح بخیر زیباشعرصبح بخيركودكانهپیام صبح بخیرییک شعر درباره صبح بخیرییک شعر زیبا در مورد شب بخیرشعری درخصوص صبح بخیر معشوقپيامزيبا براي صبح بخيراشعار در مورد صبح بخیرجملات دروصف صبحجملات ناب در موردسلامشعربرای شب بخیرمتن زیبا و کوتاه درمورد صبح بخیر گفتنشعرهای قشنگ در مورد صبح بخیربهترین شعرها در مورد صبح وسلامشعر صب بخیر کودکانهپیامک سلام صبح بخیر برای معشوقهشعر سلام صبحشعربراي خرمشهرمتن براي سلام و صبح بخيرجملات ناب و کوتاه برای صبح بخیر دوستان جملات ادبی درخصوص صبحشعرکوتاه درمورد سلاممتنهای بسیارزیبا وعاشقانه اشعر قشنك صبح بخيرمتن درموردصبح بخیراسمس صبح وصبح بخيربراى دوستsms هاي صبح بخيريشعرهای زیبا دروصف صبح بخیرشعر زیبا در وصف صبه بخیرپیام ناب صبح بخیرشعرهای برای صبح بخیر و صبحانهشعرهای زیبا در وصف صبح بخیرشعر صبح بخیر عاشقانهشعر و دکلمه کوتاه سلام صبح بخیرشعر ناب صبح بخیریمتن ناب صبح بخیرسلام صبح شعر نوشعر صبح بخیر از مولاناغزلی در مورد صبحغزل هاي صيح بخيررباعی صبح بخیرسلام های صبح عاشقانهمتن سلام وصبح بخيرشعر کودکانه سلام صبحت بخیرشعرهای کودکانه صبح بخی رشعر قشنگ صبحمتن وتصویرصبح بخیرناب ترین شعری صبح بخیر از مولاناشعر عاشقانه برای معشوق در باره صبح بخیرشعر و متن صبح بخیریاشعارصبح بخيري عاشقانهشعر سلام صبح بخیر مولاناصبح بخیرادبی عاشقانهیک شعر عاشقی درباره صبح بخیربهترین شعرهای صبح بخیرعاشقانهشعر در مورد سلام صبح تابستونیبهترین متن صبح بخیریمتن راجب صبح بخیر تصاویر قشنگ برای صبح بخیر جانمجمله زیبا برای صبح بخیر گفتنمتن ناب ادبی صبح بخیرشعرهای ناب صبح بخیرییک شعر زیبا در مورد صبح بخیرشعر زيباي به معشوقهپیام صبحبخیرشعرعاشقي صبح بخيربيام شب بخير به معشوقشعر عاشقانه درخصوص سلام و صب.بخیر شعر كوتاه ناب در مورد تشكر از معشوقصبح بخیر رباعیغزل صبح بخیریشعر راجب صبحﺷﻌﺮﺑﺮاﻱ ﺻﺒﺢ ﺑﺨﻴﺮشعرکوتاه زیبا برای صبح به خیر گفتنبهترين جمله ها در مورد صبح بخيريپیامک صبح بخیرادبیبهترین اشعار صبح بخیر گفتن تصویرصبح بخیر عاشقانه وتصویرصبح بخیر عاشقانه وشعری راجب صبحسلام و صبح کودکانهپیامک ناب شب بخیرواسه معشوقهشعری راجب صبح بخیرصبح بخيرشعرمتن زیبا درمورد سلام وصبح بخیرشعرنو درباره سلام وصبح بخیرجملات صبح بخیریسلام صبخ بخیر کودکانهشعرزیبا ی صبح بخیرsms قشنك صبح بخير و شب بخيرپیامک صبح بخیرشعریصبح بخير زيباشعر و متن عصر بخیرپیام شب بخیرزیبامتنهای قشنگ درموردصبح بخیرشعر کوتاه صبح بخییر گفتنجملاتی برای صبح بخیرشعرهایی در مورد مدرسه شاد وپرنشاط همراه با صداجملاتی در باره سلام صبح بخیرمتن ادبی درموردصبحشعری درخصوص صبحزیباترین شعربرای گفتن به همسرگرامیمتن زيبا براي صبح بخيرمتن زیبا در باره صبح بخیریمتن شعرکودکانه سلام صبح بخیراشعارصبح.زیبا.برای.دل.زیبااشعار در باره صبح بخيرپيام صبح بخير عاشقانهاسمس سلام وصبح بخيرتصاویر برای گفتن سلام سبح بخیرشعری در باره سلام صبحجمله های زیبا در مورد صبح بخیر به دوستانپیامک صبخ بخیر متن زیبا صبحبخیر متن های زیبادرموردسلامجملات زیبادرموردسلامجملات زيباي صبح بخيريشعري ناب برا صبح بخيريغزل صبح بخیرجملات زيبا صبح بخيرشعرکوتاه سلام وصبح شعرعاشقيپيام صبخ بخير پیامک درموردصبح بخیرشعرهای قشنگ راجب صبح بخیرگفتنشعر کوتاه در باره سلام و صبح بخیرصبح بخیر در شعر شاعرانیه شعر درمورد صبح بخیربهترین شعر در وصف صبح بخیری متن شعر صبح بخیرزيباترين وعاشقانه ترين پيام صبح بخيريپيام هاي صبح بخيرشعر کوتاه برای صبحشعرسلام وصبح بخیرصبح بخیر جانمحدیث درموردصبحسلام صبح به شعر صبح بخیر شاعرانصبح بخیرعاشقانه صبح بخیر به معشوق
( علي خرمشهر ) * ؛ سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۹ - 08:37:53 - [ 14 نظر و 5 تشکر]، خوانده شده 4051 بار

تشکر شده توسط: [ ♚ سامان شاهی پور ♣] [نغمه طلا وروجک بلا] [نگین **] [پـوریــا #] [فرزانه *]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر ( علي خرمشهر )

 
( علي خرمشهر )  * ( علي خرمشهر ) *


آفلاین

متولد: 10 / 6 / 1359
شهر: خرمشهر
گاه گاه مرغ دلم را در آسمان خاطراتم به پرواز در می آورم به یاد روزهای

 
دوستان

نسرین فدوی اخوان

❤*•● فـریـجــ ـــآ●•*❤

♫مــامــان فــاطــمــ✿ ♫

ஜஜஜ همدم من ஜஜஜ

ترول اینـا :D :D

سوسن بلا
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی

تت

لل

اه
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.181452989578 seconds