آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
 
 
     
پست های مشابه
پست های مشابه
[غم با من زاده شده منو رها نمی کنه ]

 
     


وبلاگ ناهید (سلام به زندگی.)
غم با من زاده شده منو رها نمی کنه
مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه

غم با من زاده شده منو رها نمی کنه

شب که از راه می رسه غربتم باهاش میاد

توی کوچه های شب باز صدای پاش میاد

من غمای کهنمو بر می دارم

که توی میخونه ها جا بزارم

میبینم یکی میاد از میخونه

زیر لب مستونه آواز می خونه

مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه

غم با من زاده شده منو رها نمی کنه

گرمی مستی که میاد توی رگ های تنم

می بینم دلم می خواد با یکی حرف بزنم

کی میاد به حرفهای من گوش بده

آخه من غریبه هستم با همه

یکی که آشنا میاد به چشم من

ولی از بخت بدم اونم غمه

مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه

غم با من زاده شده منو رها نمی کنه

خسته از هر چی که بود

خسته از هر چی که هست

راه میوفتم که برم

مثل هر شب مست مست

باز دلم مثل همیشه خالیه

باز دلم گریه تنهایی می خواد

بر می گردم تا ببینم کسی نیست

میبینم غم داره دنبالم میاد

مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه

غم با من زاده شده منو رها نمی کنه
هایده قم با من زاده شدهغم منو رها کناهنگ مستی هم دیگه درد منو دوا نمیکنه از مهستیاهنگ غم با من زاده شدههایده مستیم درد منو دیگه رها نمیکنههایده اهنگ مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنههایده مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنهمهستی اهنگ مستیم درد منو دوا نمیکنهغم بامن زاده شده منو رها نميكنه از هايدههایده غم منو رها نمیکنهغم با من زاده شده منو رها نمیکنهمستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه هایدهاهنگ مستی درد منو دوا نمیکنه هایدههنگ منو دیگه رها کن ناهیدغم با من زاده شدهغمبامنهايده-مستيم ددرد منو ديگه رها نميكنهگریه هم درد منو دیگه دوا نمیکنهغم با من زادهگریه ام درد منو دیگه دوا نمیکنه_مهستیاهنگ مهستي غم با من زاده شدههایده غم با من زاده شدههایده غم بامن زاده شده mp3غم با من زاده شده من رها نمي كنهرها ازغماهنگ مستیم درد من دوا نمیکنه از هایدهمهستى هم درد منو دوا نمى كنهمستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمی کنه غم با من زاده شده منا رها نمیکنهمستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه.mp3اهنگ مستیم دیگه درد من دوا نمی کنه هایدهمنو رها کن از غماهنگ هایده اسم اهنگ مهستی هم درد منو دیگه رها نمیکنهموزیک MP3 هایدهغم بامن زاده شدهمستيم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمی کنههایده مستی هم درد منو دیگه رها نمیکنهغم با من زاده شده منو رها نمیکنه هایدهاهنگ هایده مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنهشعر مستيم درد منا ديگهمستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه هایده mp3مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شدههايده مستي هم درده منو دوا نميمستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه غم با من زاده شده منو رها نمی کنهمهستی مستی درد منو دوا نمیکنهمهستی مستی درد منو دوا نمیکنه mp3شعر غم منو رها نمیکنهمستيم ديگه درد منو رها نمي كنه مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رهامهستی مستیم دیگه درد و دوا نمیکنهمستیم درد منو دیگه رها نمیکنه از هایدهمستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایدهدیگه گریه درد دوا نم کنه هایدههايده مستي هم ديگه درد منا دوا نميكنه mp3اهنگ مستیم درد من و ر هاغم با من زاده شده از هایدهمتن اهنگ غم با من زاده شدهغم بامن زاده شده هایدهمهستی غم با من زاده شدهمتن ترانه غم با من زاده شده منو رها نمیکنه هایدهشعر غم از هایده مستی هم درد منو دیگه mp3مستي هم درد منو ديگه دوا نميكنه تصويريمستیم درد منا دیگه دوا نمی کنه مهستیهايده غم با من زاده شدهاهنگ هايده غم با من زاده شدهمستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنه منو رها نمیکنه منو رها نمیکنهمستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنه منو رها نمیکنهmp3 غم با من زاده شده، منو رها متن ترانه مستی هم درد من و دیگه دوا نمیکنههايده-مستي هم دردمن ودوا نمي كنهمهستى و هايده mp3من غم های کهنمو بر میدارم mp3مستیم درد منو دیگه رها نمیکنهمستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه ، غم با من زاده شده منو رها نمیکنهترانه هایده غم با من زاده شدهاهنك مستي هم درد منو از هايدهمتن اهنگ مستیم درد من دیگه دوا نمیکنهاهنگ انلاین هایده مستی هم درد من و دیگه دوا نمیکنههايده - مستی هم دردمنودوانمیکنه/غم بامن زاده شده منورها نمیکنهمتن شعردیگه گریه هم درد من دوانمیکنه غمبامن زاده شده من رهانمیکنهاهنگ هایده منو رها نمیکنههایده مستیم درد منو mp3مستیم درد من و دیگه دوا نمی کنه غم با من شده من رها نمی کنه متن ترانهمستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنهمستی من را رها نمیکنهمستیم درد منو mp3منو رها نمی کنه منو رها نمی کنهمستی هم درد من رو دوا نمیکنه هایدهاهنگ غم با من زاده شده هایدهمتن اهنگ غم بامن زاده شده هایدهمستيم دردمنو ديگه دوا نميكنهخ غم با من زاده شده منو رها نمي كنهمستی ام درد من دوا نمیکنه.mp3متن شعر غم با من زاده شده منو رها نمیکنه از هایدههایده مستی ایم درد مناهنگ غم با من زاده شده منو رها نمیکنه هایده مستیم درد من و دیگهترانه غم با من زاده شده منو رها نمیکنهمستی هم درد من و دیگه دوا نمیکنه هایدههایده مستیم دیگه درد منو دوا نمیکنهﻣﺴﺘﻲ ﻫﻢ ﺩﺭﺩ ﻣﻨﺎ ﺩﻳﮕﻪ ﺩﻭﺍﻧﻤﻴﻜﻨﻪهایده مستیم درد منواهنگ هایده مستی هم دردمنو دیگه دوانمیکنهاهنگ مستیم درد منو دیگه رها نمدکنهمتن ترانهمستي هم ديگه درد منو دوا نميكنه هايدهاهنگ هایده مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه مستـــــــیم درد منـــــــو دیگه دوا نمیکنه غـــــــم با من زاده شده منـــــــو رها نمیکنههايده مستيم دردمنو ديكهمستیم دیگه درد منو دوا نمي کنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنهشعرغم با من زاده شدهغم با من زاده شده منو رها نمیکنه از هایدهمستیم دردمنومتن شعر مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه غم با من زاده شده منو رها نمی کنه هایدهمتن اهنگ مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایده ترانه غم با من زاده شده هایدهمستي ام درد منوmp3متن اهنگ مستيمدرد منو دوا نميكنهمتن غم با من زاده شدهمتن اهنگ هايده مستي هایده من با غم زاده شدممتن شعر هايده مستي ام درده منو ديگه دوا نميكنهمتن شعر مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنهاهنگ مستی هم درد منو دوا نمیکنه هایدهاهنگ مستی ام درده منو دوا نمیکنه هایدهشعر مستیم درد منو دوا نمیکنهاهنگ مستی ام درد منو دوا نمی کنه غم با من زاده شده منو رها نمیکنههایده متن شعرمستیم درد منولينک ديگه مستيم درد منو از هايدهترانه من غمهای کهنموبرمیدارممتن اهنگ مستي هايدههایده-مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنهمتن اهنگ هايد مستيم درد منو ديگه دوا نمى كنهمتن ترانه مستی ام درد منو دیگه دوا نمی کنه هایدهشعر مستیم منو رها نمیکنهمستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شده منو رها نمی کنهاهنگ من غمهای کهنمومتن اهنگ هایده غم با من زاده شدهمتن شعر مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایدهشعر اهنگگ مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایدهمن با غم زاده شدمغم با من زاده شده منو رها نمی کنهمستی هم درد من و دوا نمیکنه متنمنو رها نکن ازمهستیاهنگهای هایده متن مستی ام درد من و دوامتن ترانه مستيم درد منو ديگه دوا نميكنه مهستي"مستيم درد منودوانميكنه"متن کامل شعر مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایدهمتن شعر مستیم درد منو دوا نمیکنه از هایده متن اهنگ مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایدمستی هایده متنمتن آ هنگ مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنه هایدهمستیم درد منااهنگ منو رها نمیکنه mp3مستیم درد منو دیگه دوامتن شعر غم با من زاده شده منو رها نمیکنهﻫﺎﻳﺪﻩ ﻏﻢ ﺑﺎﻣﻦ ﺯاﺩﻩ ﺷﺪﻩمستی هم درد من و دوا نمی کنه غم با من زاده شده من ورها نمیکنهشعر مستی هم درد من و دوا نمی کنه غم با من زاده شده من ورها نمیکنهاشعارهایده مستتمزاده غماهنگ مستی هم درد منو دوا نمیکنه هایده mp3متن اشعار مستی هم درد منو دیگهمتن مستی هم درد منو دوا نمیکنه هایدهشعر غم با من زاده شده منو رها نمی کنهمتن شعر مستی هم درد منو دیگه دوا نمی کنه هایدهمتن اهنگ هایده "مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکن"متن اهنگ غم با من زاده شده هایدهمتن اهنگ مستی ام درد منو دوا نمیکنه هایدهمستی هم درد منو اهنگ هایدهمهستی من با غم زاده شدمبا غم زاده شدممتن شعر هایده من قبای کهنمو بر میدارم که توی میخونه ها جا بزارممتن ترانه مستی ام دردمنو دیگه دوا نمیکنه هایدهغم بامن زاده شده منورهانمي كنهاهنگ مهستی غم بامن زاده شدهشعر غم با من زاده شدهترانه های ‏mp3هایدهمتن شعر مستی درد منو دوا نمیکنهترانه غم بامن زاده شده هایدهمتن شعر هایده مستی ام دیگه درد منو دوا نمیکنهمن با غم زاده شدم غم منا ول نمی کنهمستيم درد من و ديگه دوا نميكنه (هايده)متن شعر مستی هم درد منموزیک غم بامن زاده شدهشعرمستیم دردمنو دیگه نمیکنه ترانههای غم با من زاده شده هایدهhttp://www.ashpazonline.com/weblog/6453/81032متن اهنگ مستي هم درد منو دوا نميكنه غم بامتن کامل ترانه مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایدهمهستی من با غم زاده شدمهایده مستییممتن شعرمستیم هایدهمتن اهنگ مستیم درد منو دوا نمیکنه هایده عم با من زاده شدهمتن اشعارهایدهمتن اهنگ مستیم دیگه درده منو mp3مستي هم درد منو ديگه دوامستی ام درد منو دوا نمیکنه از مهستی هم دیگه درد منو دوا نمی کنههایده مستیشعر مستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنه هایدهاهنگ مستی هم درد من و ترانه مستی ام درد منورهانمیکنه ازهایدهمستي ام درد منومن غمای کهنمواهنگ هایده مستییم درد منو دیگه دوا نمیکنهاهنك هايده به نام مستي ام درد منو ديكه دوا نميكنهشعر مستی ام دیگه درد منا دوا نمی کنه شعر مستی و غمنت اهنگ مستيم درد منوغم بامن عجین شدهاهنگ غم بامن زاده شده منو رها نمیکنهمهستی غم با من زاده شدهشعر از غم رحامستی هم درد منو دوا نمیکنه هایده اپمتن ترانه مستی ام درد منو دیگه دوا نمی کنهمتن ترانه مستی هایدههایده من غماهنگ مستی ام اینجا درد منو دوا نمیکنهمتن ترانه هایده مستیم درد منو دوا نمیکنهاهنگ هایده غم بامن زاده شدهمستیم دیگه منواهنگ غم بامن زاده شده ازهایدهاهنگ هایده مستیم درد منو دوا نمی کنهاهنگ غم هايدهمتن اهنگ مستیم درد منمو دیگه دوائ نمیکنه هایدهاهنگ. هایده مستیم درد مرا دعوا نمیکنهمتن رها شده ام منمتن شعر هایده غم بامن زاده شده منو رها نمیکنهمتن اهنگ مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه از هایدهmp3هایده ومهستیاهنگ غم با من زاده شده از هایدهمستی هم درد مرا دیگه دوا نمیکنه غم با من زاده شدهمتن اهنگ هایده درد منو دیگه دوا نمیکنهمتن غم بامن زاده شده منو رها نمیکنهمستيم مرا رها نمي كنهاهنگ مستیم درد منو دیگه دوا نمیکنهمستی ام درد منو دیگه دوا نمیکنهشعرغم.بامن.زاده.شدهاهنگ غم بامن زاده شدهمتن شعر مستی یم درد منامستیم درد مرا دیگه دوا نمیکنه از هایدهنت‏ ‏مستیم‏ ‏درد‏ ‏من‏ ‏دوا‏ ‏نمیکنهترانه غم با من زاده شده از هایده مستي امmp3هایدهغم بامن زاده شده منو رها نمیکنه
ناهید (سلام به زندگی.) ؛ پنجشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ - 23:45:01 - [ 10 نظر و 5 تشکر]، خوانده شده 2761 بار

تشکر شده توسط: [ ஐ❤پری کوچک غمگين ஐ❤ ] [علی عباسی ] [hela h] [یگانه N] [ღ❤★❤★❤ستاره آسمانی ❤★❤★❤ღ]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر ناهید

 
ناهید (سلام به زندگی.) ناهید (سلام به زندگی.)


آفلاین

متولد: 25 / 12 / 1337

 
دوستان

اسماعیل.... .....

H@SS@N najaf zade

پروين ...

♣♚♠ ωـامـاלּ شاهـے پـور ♣♚♠

[][]سامان شيشه[][]

ღღღ رها ايينيღღღ
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 0.287721157074 seconds