آشپزآنلاین، بزرگترین سایت آشپزی ایرانی
تماس با ما تبلیغات اعضاء آشپزآنلاین تالار گفتگو لیست غذا آشپزآنلاین
نام کاربری
رمز عبور

با عضویت در آشپزآنلاین از امکاناتی چون داشتن صفحه شخصی، آلبوم عکس ، دوستیابی و مشارکت در همه بخش های آشپزآنلاین برخوردار خواهید شد

آخرین وبلاگ های به روز شده
[ آرشیو آخرین پست ها ]

 
     
داغ ترین پست های 24 ساعت گذشته
   
     
پست های مشابه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     


وبلاگ jjhhgffd gfddc

شیعیان دیگر هوای نینوا دارد حسین

کوی دل با کاروان کربلا دارد حسین

ازحریم کعبه جدش به اشک شست دست

مروه پشت سر نهاد اما صفا دارد حسین

می برد در کربلا هفتاد ودو ذبح عظیم

بیش از این ها حرمت کوی منی دارد حسین

پیش رو راه دیار نیستی کافیش نیست

اشک وآه عالمی هم درقفا دارد حسین

بس که محملها رود منزل به منزل با شتاب

کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

رخت ودیباج حرم چون گل به تاراجش برند

تا بجایی که کفن از بوریا دارد حسین

بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب

ور نه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین

سروران پروانه گان شمع رخسارش ولی

چون سحر روشن که سر از تن جدا دارد حسین

سربه قاچ زین نهاد این راه پیمای عراق

می نماید خود که عهدی با خدا دارد حسین

او وفای عهد را با سرکند سودا ولی

خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین

دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا

با کدامین سر کند مشکل دو تا دارد حسین

سیرت آل علی با سرنوشت کربلاست

هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین

آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند

عزت وآزادگی بین تا کجا دارد حسین

دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت

داوری بین با چه قومی بی حیا دارد حسین

بعد از اینش صحنه ها و پرده ها اشکست وخون

دل تماشا کن چه رنگین سینه ما دارد حسین

ساز عشقست وبه دل هر زخم پیکان زخمه ای

گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین

دست آخر کز همه بیگانه شد دیدم هنوز

با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین


شمر گوید گوش کردم تا چه خواهد از خدا

جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین

اشک خونین گو بیا بنشین به چشم شهریار

کاندر این گوشه عزای بی ریا دارد حسین

شهریار

شعر های استاد شهریاربی ریا دارد حسینشعر شهریار در مورد امام حسینشعر استاد شهریار برای امام حسینشعر برا امام حسینشعر استاد شهريار براي امام حسين عزیباترین شعراستادشهریارشعر از استاد شهریار در خصوص امام حسینزيباترين شعر شهريار درباره امام حسيناشعر استاد شهریار در مورد امام حسین شعرهای استاد شهریار برای امام حسینشعراستادشهریاراشعار استاد شهریار در مورد امام حسینمجموعه اشعار استاد شهریاردرباره پریشعر شهرياربراي امام حسينشعر استاد شهریار درباره امام حسینزیباترین شعر شهریار درباره ی امام حسینشعرمحبت امام حسیناشعار استاد شهرياردر مورد امام علي شعری از استاد شهریار در مورد امام حسینشعربراامام حسینشعر شهريار امام حسينشعر برای استادشعرهاي استاد شهريار درباره امام حسينشعر برای امام حسینشعرهای استاد شهریارشعر شهرياردرمورد پروانهشعر شهریار درمورد امام حسینشعر زیبا استاد شهریار درباره امام حسینزیباترین شعر شهریاردرباره امام حسینشعر( حسین)از استاد شهریارشعر حسین از استاد شهریارشعر استاد شهریار درباره ی امام حسین عشعرزیبا شهریار درباره امام حسینشعر شهریار درباره امام حسینشعر استاد شهریار در باره امام حسین(ع)اشعار شهریار برای امام حسیناستاد شهریار شعر در مورد امام حسینشعر برای تشکر استادرباعیات شهریاربرای امام حسینشعرهای استاد محمدحسین شهریار درباره ی محرمشعر درمورد امام حسینشعر شهريار براي ذبح اسماعيلشعرحسین محمدحسین شهریارشعری در مورد امام حسینشعرزیبا برا امام حسینشعر شهريار براي امام حسينشعر شهريار براي امام حسين عشعر شهریار درباره ی امام حسین عاشعاری ازاستادشهریاردربارهی امامحسیناشعر در باره حسینشعر استاد شهريار در باره امام حسينشعراستادشهریاربرای امام حسینشعر از استاد شهریاردرموردامام حسینشعر امام حسینشعر معروف شهریار درباره ی امام حسیناستاد شهریار و امام حسینشعرزیبا وکوتاه درباره ی محرم و امام حسین«ع»شعری از استاد شهریار درباره امام حسینشعر استاد شهريار در مورد امام حسين زیباترین شعر شهریار درمورد امام حسینمجموعه اشعارشهریارازامامحسینشعر شهریار در باره محرم شعر براامام حسينشعري درباره امام حسين از استاد شهريارزیباترین اشعار در مورد امام حسین عشعر زیبا درباره امام حسینازشهریارشعر های کوتاه شهریار درباره ی امام حسینزیباترین شعرها در باره امام حسیناشعار استاد شهریار درباره امام حسین(ع)رباعی درباره امام حسین از شهریارشعری درباره ی امام حسینشعر شهریار درباره ی امام حسین کاروان کربلااشعار زیبا در مورد امام حسینشعر امام حسین از شهریاراشعار زیبا و کوتاه از شهریاردرباره امام حسینقشنگترین شعر درباره امام حسینشعرمشهور شهريار درباره ي محرمشعر استاد شهریاردرباره ی امام حسین ع"امام حسين شعر""شعری درباره امام حسین"شعر استادشهریار در موردامام حسیناستاد شهریار شعر امام حسینزیباترین شعر شهریار در باره ی امام حسینشعر استادشهریار درمورد محرمشعر استاد شهريار درباره امام حسينشعرزیبا درباره ی امام حسیناشعار استاد شهریار درباره امام حسین وکربلاشعر استاد شهريار در باره ي امام حسينشعراستاد شهریار درموردامام حسینشعر ها برا امام حسین شعر استاد شهریار در مورد امام حسیناشعارترکی شهریار درباره امام حسینشعر شهریار درباره ی امام حسینرباعی درباره ی امام حسینيك شعر زيبا درباره ي امام حسيناستاد شهریار امام حسینزيباترين اشعار در باب امام حسيناشعار شهريار براي امام حسيناشعارتركي شهريار براي امام حسين(ع)اشعاری درمورد امام حسیناشعارشهریاراشعاري در باره امام حسین ع از استاد شهریارزیبا ترین شعر درباره ی امام حسینشعر و مقاله ي كوتاه درموردامامحسينشعر استاد شهریار در باره امام حسین شعر از شهریار برای امام حسینشعراز کودکان درباره ی امام حسین عرباعي درباره اشك براي امام حسينشعردرباره هفته ي امام حسينشعر درباره ی امام حسین استاد شهریارشعرهای استاد شهریار در مورد امام حسینشعرهای استاد شهریار برای امام حسینشعر درياره ي امام حسين براي كودكاناشعار استاد شهریار در باب مولایم حسینشعرهای استاد شهریاردر مورد امام حسینیکی از شعرهای استاد شهریار درباره امام حسین (ع)شعر استاد شهریار برای امامحسینشعر استاد شهریاردرباره امام حسینشعر زیبا دربارۀ امام حسین(شهریار)شعر درباره ي امام حسينشهر شهریار درباره امام حسینشهریار با یک بیت درباره ی محرمشعري كوتاه درباره ي امام حسين (ع)"شعر برای استاد"شعرزیبا درباره ی امام حسین برای کودکاناشعار استاد شهريار در باب امام حسين (ع)اشعاراستاد شهریار در وصف امام حسینشعر های زیبادرباره ی امام حسین وکربلاقشنگترین جمله در مورد حسینشعر استاد شهریار امام علی وامامحسینشعر زیبا درباره ی عاشوراشعربرای کودکان درباره ی امامشعراستادبهار درباره عاشوراشعرهاي استاد شهريار در مورد امام حسينزیباترین جمله در باره استاداشعارترکی کوتاه برای امام حسینشعر در مورد سحرنازشعر معروف شهریار درباره امام حسینشعراستاد شهريارسحرناز صدریشعری برای امام حسینشعر زیبا درباره ی امام حسین شعر در باره ی سحرنازيك شعركوتاه و معروف از استاد شهرياراشعاري در باره عزت منديشعری زیبا کوتاه وکودکانه درباره ی امام حسین(کوتاه ترین شعراستادشهریار)زیباترین شعرها بای امام حسیناشعار محمدحسين شهريار درباره حضرت امام حسين عشعر استاد شهریار درباره ی امام حسینشعراستادشهریار در موردحضرت علیشعر خیلی خیلی زیبا درمورد امام حسین عشعر استاد شهریار در وصف امام حسیناشعارترکی امام حسینزيباترين جملات درباره ي امام حسينشعر کوتاه در باره امام حسین درموردامام حسین وکربلااشعار شهریار درباره امام حسینشهریار امام حسینصداي استاد شهريار درباره امام حسينشعر معروف شهريار درباره امام حسين (ع)شعر شهريار درباره امام حسين (ع)اشعارترکی درمورد امام زماناشعارترکی شهریارمجموعه اشعارترکی شهریاررباعی زیبا در باره امام حسینشعرمحبت حسینشعرمحبت استاد شهرياربیت شعری جهت تقدیر از نوکران امام حسینرباعی وشعرزیبا درمورد امام حسیناشعارشهریار دروصف امام حسینزيباترين اشعارترکى امام حسينشعری از استاد شهریاردرباره امام حسینشعر براي امام حسين عشعر در موردامام حسین عشعر استاد شهريار در وصف امام حسينشعرهاي شهريار درباره ي امام حسينشعر استاد شهریار در باب امام حسیناشعار محرم وامامحسینزیباترین شعر درباره امام حسینرباعي شهريار در وصف امام حسينشعراستادشهریار درباره امام حسینشعر شهریار برای امام حسینشعر شهریار در خصوص امام حسین شعرهای شهریار درمورد حضرت رینباشعارشهریار.شعر برای امام حسینشعري كوتاه محرمشعركوتاه محرمشعراز امام حسین اشعار استاد شهریار در باره ورود کاروان به کربلاسعرشهريار درباره ي اما حسين شعر شهريار درباره ي امام حسينشعر درباره ی امامحسین عاشعار استاد شهریار ددر وصف امام حسینشعر در وصف امام حسینشعر شهریار در وصف اما حسینشعر شهریار ذر باره محرمرباعی یات دروصف امام حسینشعرترکی شهریاردرباره امام حسین(ع)شعر شهریار دربارهی امام حسیناشعار شهریار درمورد امام حسین عشعر شهريار درمورد امام حسينغزلهای زیبا دربارۀ امام حسین اشعارشهریاردرباره امام حسینشعر معروف شهریار درباره امام حسین عشعر شهريار در باره امام حسينشعرزیبا درباره امام حسیناشعار شهریار درمورد امام حسینشعری در وصف امام حسین از استاد شهریار شعر زيبای از استاد شهريار در مورد امام حسينشعرهای درمورد حضرت زیینب از شعرهای معروفشعركوتاه درباره عاشورا اشعاری درباره امام حسین وکربلابیت شعری درمورد عهدزیباترین شعرشهریارامام حسیندرباره ی امامحسینشعر درباره ي امام حسين ع كوتاه شعردرباره امامحسینرباعی درباره ی امام حسین ر شعراستاد شهریار در عزای حسینشعرزیبا درمورد امام زمانشعرشهریار درباره امام حسین استادشعرترکی درموردامام زماناشعار شهریار در مورد امام حسیناشعارشهریاردرباره کربلاشهریار و امام حسین اشعار شهریاردرموردامام علی"شهریار امام حسین"شعر شهریار در باره امام حسینغزل های شهریاردرموردامام حسینشعرهای شهریاردرباره اهل بیتاشعارشهریاردرخصوص کربلاشعر ها ی شهریاربرای امام حسینزيباترين شعر شهريار درباره امام حسينشعر معروف استاد شهريار در مورد امام حسيناشعر استاد شهریاراشعارترکی برای میلادیه امام زماناشعاراستاد شهریار درمورد امام حسین (ع)شعر رباعی شهریار درباره امام حسین
jjhhgffd gfddc ؛ شنبه ۲۰ آذر ۱۳۸۹ - 17:15:20 - [ 9 نظر و 6 تشکر]، خوانده شده 2656 بار

تشکر شده توسط: [موماز *] [سحرناز امیدی] [ارام بهاری] [محبوبه جون] [♥★♥★♥ نیما (رفیق بی کلک)♥★♥★♥ ] [امشاسپند -]
 
ارسال لینک مطلب به :
پست های برتر jjhhgffd

 
jjhhgffd gfddc jjhhgffd gfddc


آفلاین

متاهل

 
دوستان

فاطمه جون

ماریا فرجاد

soli *وروجک*

هاله اسماعیل زاده

طي طي گل

مریم غزنوی
آلبوم عکس غذاها و سفره آرایی
 
آلبوم عکس های شخصی
 
سایت های مورد علاقه
   
   
 
از این که آشپزآنلاین را بهترین ساختید متشکریم. با عضویت در خبرنامه سایت از آخرین اطلاعات وارد شده در آشپزآنلاین مطلع شوید.
لطفاً ایمیل خود را وارد نمایید:

 
   

Time : 2.0637710094452 seconds